השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

35 48 כתבי אישום הוגשו בקשר 2022 לעבירות תכנון ובניה בשנת פילוח כתבי אישום בתכנון ובניה שימוש אסור עבודה אסורה יחידות דיור ׳שימוש אסור למס שימוש ללא היתר אי קיום צו ביצוע עבודה ללא היתר פעילות התביעה העירונית בקשר לעבירות תכנון ובניה תיקים בתחום התכנון והבניה לטיפול בתביעה העירונית. 136 התקבלו 2022 בשנת 2021 . יש לציין כי בשנת 2021 כתבי אישום בשנת 98 לעומת 2022 כתבי אישום בתחום תכנון ובניה בשנת 48 התביעה העירונית הגישה התביעה השקיעה מאמצים רבים לצמצם פערים שהצטברו בשנים קודמות, ועל כן ריבוי כתבי האישום. תיקים למסלול של הסדר מותנה. 44 , ונותבו 2021 בשנת 100 , לעומת 2022 התייעצויות לצווים מנהליים בשנת 103 כמו כן, קוימו, ראוי לציין כי פעילות התביעה בתחום זה נעשית בהלימה למדיניות האכיפה של הרשות המקומית ומתוך כוונה להוביל מעגל אכיפה והרתעה קצר ואפקטיבי, תוך שמירה על עצמאות התביעה. נעשה מאמץ ע"י התביעה לטפל בכל התיקים שהועברו אליה גם משנים קודמות וטרם הסתיים הטיפול בהם, אשר הוביל 2021 בסוף שנת .2020 בשנת 20 לעומת 2021 כתבי אישום בשנת 98 להגשת , מתוך כוונה שמעגל ההרתעה יהיה קצר ואפקטיבי, על 2022 מאמץ זה של טיפול בתיקים סמוך למועד העברתם לתביעה נמשך גם בשנת אף תחלופת כוח האדם בשנה זו בתביעה. - טופלו כולם למעט תיק אחד 2021 . כך גם בנוגע לתיקים שהועברו בשנת 2020 נכון להיום: טופלו כל התיקים שהועברו לתביעה בשנת שנשלח להשלמה וטרם הוחזר. ממתינים להחלטת פרקליטות ולתשובות ב"כ החשודים. שמונת 12 תיקים שמתוכם 20 תיקים שהועברו לתביעה נותרו 136 מתוך 2022 בשנת ויטופלו ע"פ הנהלים. 2022 התיקים הנוספים התקבלו בתביעה בסוף דצמבר 47% 9% 7% 12% 4% 21% כתבי אישום בעבירות תכנון ובניה 2022 2021 2020 48 98 20

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==