השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

34 חניה חו"ד בנושא הקצאת מקום חניה לנכה ליד מקום העבודה חו"ד בנושא אכיפה בניגוד להסדרי חניה לרכבי נכים במקומות המיועדים לפריקה וטעינה חו"ד בנושא שימוש במערכת כריזה בניידת אכיפת עבירות חניה נוהל עדכני טיפול ברכב נטוש - בהתאם לתיקון חוק שמירת הניקיון נוהל אכיפת עבירות רעש - אכיפה עירונית אופניים חו"ד בנושא אכיפה כנגד קורקינטים שיתופיים שיוצבו במרחב הציבורי ללא היתר (הרשאה) ו/או שאינם עומדים בתנאי ההיתר (ההרשאה) נוהל בנושא סמכויות ואכיפה "צו לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (שינוי התוספות הראשונה והשנייה לחוק)" הרחבת חוק האופניים פיקוח חו"ד בנושא אכיפת עבירות כנגד כלבים מסוכנים ברשות הרבים חוו"ד בנושא אכיפה כנגד הפעלת מנגל פחמים בבניינים משותפים חו"ד בנושא אכיפת הוצאת סחורה - קלונדות - סגירות חורף חו"ד בנושא אכיפה בנושא שמירת הסדר והניקיון בגנים ציבוריים הליכי גבייה לפקודת העיריות (חוק חברות גבייה) 151 חו"ד בנושא כניסתו לתוקף של תיקון לפקודת העיריות 151 נוהל כללים מוצעים להליכים לגביית חובות עפ"י תיקון ועדות השתתפות בועדת תחבורה של השלטון המקומי 15 השתתפות תיקון והרחבת 'חוק האופניים' - פורום ה 15 פורום + השתתפות "ביזור סמכויות פיקוח ואכיפה לרשויות המקומיות" - המשרד לביטחון פנים

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==