השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

33 פעילות התביעה העירונית בנוגע לעבירות חניה ונת"צ .)1.2% (ירידה של 2021 דוחות בשנת ‬ 108,958 דו"חות לעומת ‬ 107,650 - 2022 בגין עבירות חניה (אכיפה אלקטרונית ולא אלקטרונית) הוגשו בשנת .)12% . (ירידה של 2021 דוחות בשנת 10,498 דוחות לעומת ‬ 9,238 - 2022 בגין עבירות נת"צ (נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית) הוגשו בשנת .)2.5% (ירידה של 2021 בשנת ‬ 119,456 דו"חות לעומת ‬ 116,888 - 2022 סה"כ בתחום זה הוגשו בשנת וזה 2020 ). יש לציין כי אכיפת נת"צ החלה בסוף שנת 212% (עליה של 2021 - ב 271 כתבי אישום, לעומת 846 בגין עבירות נת"צ הוגשו .2022 מסביר את מגמת העליה במספר כתבי האישום שהוגשו בתחום זה בשנת בקשות), 2,444( 2021 בקשות) לעומת שנת 2,279( 2022 במספר הבקשות להישפט בגין עבירות חניה ונת"צ בשנת 7% על אף ירידה של .)2,073 לעומת ‬ 2,429( 2021 בתחום החניה והנת"צ לעומת שנת 2022 במספר כתבי האישום שהוגשו בשנת 17% חלה עליה של .2021 ניתן להסביר זאת בכך שחלק מכתבי האישום שהוגשו, היו בגין דוחות שנרשמו בשנת בקשות להישפט כתבי אישום שהוגשו בקשות לביטול (ערעור) חניה צ״נת 2021 21,123 1,552 2021 338 2,106 2021 1,802 271 2022 1,583 2022 1,608 2020 1,462 2020 1,462 2022 17,682 2020 20,540 2,002 671 846

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==