השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

31 700 600 500 400 300 200 100 0 בקשות לביטול (כולל חניה) בקשות לביטול (ללא חניה) חניה 17,682 פיקוח עירוני 1,809 פיקוח עירוני 1,809 נת״צ 2,002 נת״צ 2,002 תעבורה 90 תעבורה 90 קורונה 293 קורונה 293 ,2021 במספר כתבי האישום שהוגשו בגין עבירות מהתוספת השלישית לחוקי העזר ביחס לשנת 8% קיימת עליה של כ- 2022 בשנת .2020 ביחס לשנת 44% ועליה של כ- ההחלטה באם יוגש כתב אישום או לא, נבחנת ע"י התביעה העירונית בין היתר, בשים לב לתשתית הראייתית ולמדיניות האכיפה של הרשות המקומית. תקופת ההתיישנות בעבירות ברירות משפט מרגע הבקשה להישפט ועד להגשת כתב אישום עומדת על שנה. כתבי אישום בגין התוספת השלישית (ברירות משפט) בקשות לביטול דו"חות ובקשות להישפט 2020 ברירות משפט 2021 ברירות משפט 2022 ברירות משפט 2019 ברירות משפט כמות כתבי אישום 251 475 632 683 מכלל הבקשות לביטול דו"חות. 80% - בתחום החניה, המהווים כ 17,682 בקשות לביטול דו"חות אשר מתוכם ‬ 21,876 בתביעה העירונית התקבלו .20% ירידה של 2021 בקשות להישפט בשנת 3,674 , לעומת 2022 בקשות להישפט בשנת ‬ 2,963 כמו כן הוגשו .2021 לעומת 15% - עליה של 2021 בשנת 2,961 כתבי אישום בכלל העבירות לעומת 3,406 הוגשו ע"י התביעה העירונית 2022 בשנת .2021 לעומת 14% מכלל כתבי האישום שהוגשו, ירידה של 46%- עבירות החניה מהוות כ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==