השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

היקף פעילות מחלקת התביעה העירונית - נתונים מספריים כתבי אישום על פי החלוקה שלהלן: 3,406 הוגשו 2022 בשנת כתבי אישום בגין חניה (אכיפה אלקטרוני ולא אלקטרונית) 1,583 כתבי אישום בגין עבירות נת"צ 846 כתבי אישום בגין תוספת שלישית, קרי ברירות משפט (לא כולל את עבירות הקורונה ועבירות מנהליות) 683 כתבי אישום בגין עבירות קורונה (אי עטיית מסיכה) 188 כתבי אישום בגין עבירות תכנון ובניה 48 כתבי אישום בגין עבירות מנהליות (עבירות כלבים) 26 כתבי אישום בגין עבירות רישוי עסקים 26 כתבי אישום בגין עבירות תעבורה (אכיפת אופניים, קורקינט ואופנועים) 6 פילוח כתבי אישום לא כולל תעבורה, חניה ונת"צ כתבי אישום) 971( 683 26 26 188 48 29 6 188 48 683 846 1,583 3,406 כתבי אישום כולל תעבורה, צ״חניה ונת 26 26

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==