השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

26 סוגיית המבנים המסוכנים סוגיית המבנים המסוכנים ברמת-גן הינה כלל ארצית, שהפכה לעניין מהותי בשנים האחרונות. יש להניח שסוגייה זו רק תלך ותחמיר עם השנים, כאשר יותר ויותר בניינים ישנים ייכנסו ל"קבוצת הסיכון". לצורך הפעלת סמכותה של העירייה בנושא מבנים מסוכנים, עיריית רמת-גן חוקקה את (להלן: "חוק עזר מבנים מסוכנים"). חוק עזר מבנים מסוכנים מחלק את המבנים המסוכנים 2020- חוק העזר לרמת-גן (מבנים מסוכנים) התש"פ על פי רמת המסוכנות שלהם, ומסיווג זה נגזר הטיפול במבנה ורמת הדחיפות בו. בכל התהליכים הנוגעים לנושא המבנים המסוכנים, בין היתר מענה לפניות 24/7 השירות המשפטי מספק ייעוץ וליווי למחלקת המבנים המסוכנים של דיירים, מענה לפניות שופטים באישון לילה, חוות דעת בסוגיות המשפטיות המתעוררות בנושא וכל היוצא בזאת. נהרסו בפעולה יזומה שלושה מבנים מסוכנים בעיר רמת-גן, וזאת לאחר בדיקות הנדסיות ומשפטיות מקיפות, אשר מעידות 2022 במהלך שנת על סכנה מיידית לשלום הדיירים. השירות המשפטי ליווה את הריסתם המיידית מכוח חוק העזר מבנים מסוכנים. כמו כן, השירות המשפטי ליווה את ההיבטים המשפטיים שהיו כרוכים בפינוי מיידי בשל סכנה ליציבות הבניין. השירות המשפטי ליווה את הפינוי מתחילתו ועד לביטול הצו, .לאחר שהוכח כי הבניין יציב הייעוץ המשפטי ניסח וקידם בתיאום עם מחלקת מבנים מסוכנים, מהלך חקיקתי של שינוי צו חקיקת צו הקנסות בגין מבנים מסוכנים - ,₪ 730 העיריות, כך שניתן יהיה לתת דו"ח של ברירת משפט בגין אי מילוי דרישה עפ"י חוק העזר מבנים מסוכנים ברמת-גן. גובה הקנס הוא הרף הגבוה בעבירות קנס, ותואם את הקנסות בעניין זה ברשויות אחרות. לאחר שמשרדי הממשלה וועדת הכנסת יאשרו את התיקון המבוקש, הדבר ייתן כלי אכיפתי נוסף בידי העירייה בנוגע למבנים מסוכנים. סוגיות נוספות בהתאם לתכנית המתאר של העיר ו/או לצרכי תושבי העיר, בכפוף לחוק הרלבנטי, מבוצעות הפקעות לצורך הרחבת הפקעות לצרכי ציבור - דרכים, תכנון עירוני מיטבי, שימוש בשטחים בייעוד ציבורי ועוד. השירות המשפטי מלווה את הכנת נוסחי כתבי ההתחייבות עליהם חותם היזם. הסכמים מכוח תב"ע (הקמה פיתוח) התחדשות עירונית - קיימת משמעות רחבה לדיוק ונוסח ההסכם בייחוד בפרויקטי התחדשות עירונית אשר נדרשים לכלול את צרכי הציבור, עלותם, מועד מסירה והשימוש בהם. לקחי עבר הניבו את הצורך המשמעותי בליווי הסכמים אלו, לצורך הסדרת צורכי ומתקני ציבור בהם קיים חוסר משמעותי לאחר , קביעת מנגנונים אשר יבטיחו את יישום כתב ההתחייבות בההסכם, שלבי ביצוע, מועדים, רמת גימור וסנקציות לצורך 38 ביצוע פרויקטי תמ"א אכיפת האמור.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==