השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

24 2022 נושאים מרכזיים שטופלו בשנת השירות המשפטי מלווה את יישום "הסכם הגג" עליו חתמה העירייה מול רשות מקרקעי ישראל לפיתוחה של - "2030 יישום הסכם הגג "רמת-גן מזרח העיר. ההסכם כולל פיתוח תשתיות ובינוי של השכונות החדשות במזרח העיר וכן תמריצים כספיים משמעותיים להתחדשות השכונות הוותיקות 1,500- והשקעה בתשתיות העל של העיר. ההסכם כולל שלביות בשיווק למגורים ומסחר בכדי לשמור על האיתנות הפיננסית של העיר, הקצאה של כ יחידות דיור לקרקע משלימה שתאפשר היתכנות כלכלית להתחדשות עירונית בשכונות הוותיקות, פיתוח והשקעה בהקמת כבישים, פיתוח הפארק הלאומי והספארי, חידוש שטחי ציבור ירוקים פתוחים ועוד. השירות המשפטי מלווה ומייצג את העירייה במאבק לשמירת כלל שטחי האוניברסיטה "ועדת הגבולות" בנוגע לאוניברסיטת בר אילן - בתחום המוניציפלי של רמת-גן. דו"ח הוועדה הגיאוגרפית העוסק בשיוכה המוניציפאלי של אוניברסיטת בר אילן, המליץ כי "הליבה האקדמית" של אוניברסיטת בר אילן תיוותר בשטחה של רמת-גן, ואולם חלק מהשטחים הסובבים ושטחי הפיתוח העתידיים יועברו לשטחה של גבעת שמואל. מעבר לטיעונים מהותיים, העירייה טוענת כי בהליך גיבוש המלצות הוועדה נפלו פגמים מהותיים היורדים לשורש ההליך המחייבים את דחיית ההמלצה בנוגע להעברת חלקים לגבעת שמואל, וכי יש להותיר את האוניברסיטה כולה ברמת-גן. השירות המשפטי מלווה את פיתוחו של פרויקט פארק הביוטק הראשון של מדינת ישראל בסמוך לבית חולים תל השומר. הפרויקט פארק ביוטק - הינו תולדה של שילוב כוחות ייחודי בין עיריית רמת-גן, מגדל חברה לביטוח, חברת הפארק ובית חולים שיבא. לשם כך, מלווה השירות המשפטי את תוכניות בנין העיר אשר קובעות את השימושים והייעודים הרלוונטיים, וכן את הסכמי המסגרת אשר יוצקים תוכן משפטי, תכנוני ומסחרי לשיתוף הפעולה הנדרש והחיוני לשם הצלחת הפרויקט ברמה העירונית והלאומית. אושרה להפקדה תוכנית המתאר החדשה והמעודכנת 2022 בחודש דצמבר תוכנית המתאר הכוללנית ותוכנית השימור של העיר רמת-גן - הופקדה תכנית השימור העירונית. השירות 2022 . כמו כן באוגוסט 1979 אשר הופקדה בשנת 340/ של העיר, אשר החליפה את תוכנית המתאר רג המשפטי ליווה את תוכנית המתאר בהיבטים של שקיפות ומנהל תקין וכן את הכנת תוכנית השימור, ייעץ במסגרת ההליכים בועדה המחוזית, ומסייע בגיבוש ההמלצות במענה להתנגדויות הרבות שהוגשו לתוכנית השימור. הקמה של מבני ציבור משמשת לא אחת ככר פורה למחלוקות ציבוריות הנוגעות למיקומם של מבנים אלו, ליווי פרויקטים של מבני ציבור - . בראי האמור לעיל, הצליח השירות NIMBY התאמתם למצב הסטטוטורי והתכנוני וטענות כאלו ואחרות אשר בלא מעט מהמקרים מהוות טענות המשפטי להביא לדחייתן של שתי עתירות אשר מקורן בהחלטות הועדה המקומית לאשר הקמת מבני ציבור שעוררו ענין ציבורי רב. אשר הוגשה על ידי תושבי רמת השקמה נדחתה כאשר נדחו טענות העותרים נגד החלטת ועדת הערר והועדה מקומית לאשר את עתירה ראשונה לאחר מאבק משפטי ארוך ועיקש. 12 מרכז המצוינות ברחוב שלום עליכם הקמת אשר הוגשה על ידי תושבי רמת אפעל נדחתה, כאשר נדחו טענות העותרים כנגד החלטת ועדת הערר והחלטת הועדה המקומית אשר עתירה שניה בית הספר התבוני לילדים על הספקטרום האוטיסטי ואשכול גני ילדים בשכונת רמת אפעל. אישררו את הקמת הליכים בתחום התכנון והבניה בבתי המשפט 34 פילוח עתירות מנהליות ערעורים תביעות לביטול הסכם תביעות להשבת כספים תביעות כספיות 74% 12% 6% 6% 2%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==