השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

23 2022 פילוח הליכים בתחום התכנון והבניה בשנת עורכי הדין בשירות המשפטי מלווים את עבודת הוועדות בתחום התכנון והבניה, ובכלל זה מעניקים ייעוץ ייעוץ משפטי שוטף לוועדות: משפטי שוטף, משתתפים בישיבות הכנה, חווים דעתם בסוגיות משפטיות המתעוררות לקראת הדיונים ובמהלכם וכיו"ב. ישיבות מכינה לקראת ישיבות 37 ישיבות של ועדת המשנה לתכנון ובניה, 23 ישיבות מליאה של ועדת התכנון והבניה, 14 התקיימו 2022 בשנת ישיבות של ועדת 4 בקשות אשר ניתנו לגביהן חוות דעת משפטיות, 294 ישיבות של רשות הרישוי במסגרתן הובאו 28 ועדת המשנה והמליאה, ישיבות של הוועדה המייעצת לחסימת כבישים וועדת ערבויות אחת. 44 השימור, השירות המשפטי, ביחד עם גורמי התנועה והאכיפה, משתתף בוועדות המייעצות לחסימת כבישים שמטרתן ועדות מייעצות לחסימת כבישים: מניעת חסימת כבישים שלא לצורך, תוך מתן אישורי חסימה רק במקרים בהם אין אלטרנטיבה אחרת. הוועדה מבקשת לאזן ולצמצם את הפגיעה בתנועה ובאיכות החיים של התושבים כתוצאה מחסימת כבישים. לתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה), 101 - ו 100 ,70 השירות המשפטי חווה את דעתו בכל הנוגע לערבויות ע"פ סעיפים ועדת ערבויות: (להלן: "תקנות הרישוי"), המבחינות בין ערבויות בנקאיות שניתנו כתנאי לביצוע תנאי ההיתר, לבין ערבויות בנקאיות אשר ניתנות 2016 - התשע"ו להשלמת ביצוע עבודות כנגד קבלת תעודת גמר (בהתאמה). השירות המשפטי בחוות דעתו הציג את הקשיים שמעלה החוק, ועל כן הוחלט להקים את ועדת הערבויות. הערבויות נבחנות לגופן ומתקבלות החלטות "אד-הוק". מאפשר לעירייה להשמיש 1987 - חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), התשמ"ז ייעוץ וליווי בתחום צווי חניה וגינון: מגרשים ריקים. העירייה פועלת לאתר מגרשים ריקים לטובת השמשתם כמגרשי חניה זמניים לטובת הציבור או כגינות מתאימות לצרכי ציבור. הייעוץ המשפטי מלווה את פעולות העירייה לאיתור והשמשת מגרשים כאלה, בהתאם להוראות הדין ובהתאם לאינטרס הציבורי. חוות דעת משפטיות 300 250 200 150 100 50 0 302 294 ישיבות ועדת משנה 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 35 23 ישיבות מליאת הועדה לתכנון ובניה 12 14 ועדה מייעצת לחסימת כבישים 40 44 2021 2022 בהתנהלות נפתחו עתירות מנהליות 17 36 25 46 עררי רישוי עררי היטל השבחה 197 הליכים מכוח סעיף 2 10 17 58 18 30 38 עררי תמ״א 0 20 40 60

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==