השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

22 תכנון ובניה תחום התכנון והבניה הוא אחד מתחומי המשפט המורכבים ביותר שישנם, בין היתר לאור העובדה שהוא מאגד בתוכו מספר תחומים משפטיים: המשפט המנהלי והמשפט הפלילי. (להלן: "החוק"). החוק מסדיר את פעולתם של כלל מוסדות התכנון 1965- תחום התכנון והבניה מתבסס על חוק התכנון והבניה, התשכ"ה בישראל - החל מהרמה המקומית לארצית, וכולל בחובו את נושאי ועדה מקומית, ועדה מחוזית, ועדות הערר, תכניות המתאר (ארציות, מחוזיות ומקומיות), רישוי הבניה, סלילת דרכים, שימור אתרים, נגישות, מבנים מסוכנים, היטלי השבחה וכיו"ב. השירות המשפטי מטפל ומייצג בתחומים שונים ומגוונים בהליכי התכנון והבניה, לרבות בתביעות מורכבות לפיצויים בגין ירידת ערך לחוק התכנון והבניה), בענייני רישוי לפרויקטים בתחום הנדל"ן, טיפול בהתנגדויות ועררים של פרויקטים נדל"ניים 197 למקרקעין (תביעות בהיקפים משמעותיים, בהיטלי השבחה, בנושא המבנים המסוכנים, צווי גינון, צווי חניה, ליווי בתוכניות מקומיות ומחוזיות ועוד. בשירות המשפטי ישנן עורכות דין אשר צברו ניסיון רב שנים בתחום התכנון והבניה, ומטפלות בכל העניינים הקשורים לתחום זה, החל מהייעוץ השוטף לאגף ההנדסה, דרך ליווי ישיבות מליאת ועדת התכנון והבניה, ועדות המשנה ורשות הרישוי, ועד לייצוג העירייה בפני ועדות הערר ובתי המשפט. 2022 עיקרי הפעילות המשפטית בתחום התכנון והבניה בשנת ליווי יישום "הסכם הגג" לפיתוח מזרח העיר ליווי משפטי בעניין 'ועדת הגבולות' (בר אילן, תל השומר) ייעוץ שוטף לאגף ההנדסה, אגף הנכסים, מחלקת התכנון, מחלקת המבנים המסוכנים והאגף לפיתוח כלכלי חוות דעת בסוגיות משפטיות שונות 300 - מתן כ ליווי משפטי של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ורשות הרישוי ייעוץ שוטף בעניין תכנית השימור העירונית והתוכנית הכוללנית והתחדשות עירונית 38 ייעוץ שוטף וייצוג בתיקי תמ"א ייעוץ שוטף וייצוג בתיקי רישוי ובתיקי היטל השבחה לחוק 197 ייצוג בתביעות לפיצויים לפי סעיף הפקעות - ייעוץ משפטי לרשמת הנכסים העירונית, לרבות ייצוג בתביעות שונות ייצוג בעררי תכנון ובניה (רישוי ותכנון) בפני ועדת הערר המחוזית, בעתירות מנהליות, בערעורים מנהליים על החלטות ועדות הערר, ובתביעות והליכים משפטיים נוספים ייעוץ לאגפים ולמחלקות השונות בקשר לחיובי מיסים: מתן ייעוץ שוטף למחלקת התכנון והרישוי לאורך השנה וכן לחשבות הנדסה בעניין חיובי מיסים, היטלי פיתוח, אגרות בניה, פיקדונות ועוד 38 עררי תמ"א 30 עררי היטל השבחה 58 עתירות מנהליות נגד החלטות ועדת הערר 25 עררי רישוי 46 לחוק 197 הליכים מכח סעיף 10 עררי ניתוק תשתיות 4 הליכים בבתי המשפט 9 - נתונים מספריים 2022 ייצוג משפטי בהליכי תכנון ובניה בשנת 32% 25% ייצוג משפטי בהליכי תכנון 2022 ובניה בשנת 14% 17% 4% 2% 6% הליכים בביהמ"ש. 34- עררים ו 148 - הליכים, מתוכם 182 : סה"כ

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==