השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

17 לעיריית רמת-גן נכסים בבעלותה ונכסים אותם היא חוכרת, שוכרת, משכירה ומקצה. השירות המשפטי מלווה בתחום זה את אגף הנכסים והפיתוח הכלכלי בסוגיות שונות הכרוכות בנכסי העירייה ובעסקאות מקרקעין בהן מעורבת העירייה. ההסכמים וההתקשרויות הנעשים בנוגע לנכסים אלו משמעותיים ורבים, מבחינת טיבן של ההתקשרויות מדובר בהסכמים מורכבים שונים זה מזה; הסכמי הקצאת נכסים מול עמותות, הסכמי שכירות, פינויים, הסכמי חכירה מול גופי ענק, מכרזים להתקשרות בהסכם מכר לרכישת זכויות שהעירייה כבעלת זכות הבעלות בבניין, סכסוכים ומחלוקות בין בעלי זכויות 38 בניה ולהקמת פרויקט התחדשות עירונית במתווה פינוי בינוי או תמ"א במוש"ע ביחד עם העירייה, וכן מתן חוות דעת ומענה משפטי שוטף לכל סוגיה משפטית העולה לטיפול בקשר עם זכויות העירייה בנכסי מקרקעין. כחלק מתפיסת העולם המשפטי ומתוך הבנת חשיבות התחום, כמו גם הפוטנציאל הכלכלי הגלום בו, תחום המקרקעין מלווה באופן מקצועי כתחום נפרד, הדורש מומחיות מיוחדת ומאפשר הנחלת מדיניות אחידה אשר לוקחת בחשבון הסתכלות רוחבית וכן מעקב פנימי, קידום יעיל של תהליכים, ייעול ארגוני וחיסכון כספי. הטיפול המשפטי בתחום הנכסים כולל את הסוגיות הבאות: ניהול מו"מ מטעם העירייה מול הגורמים השונים הכנת הסכמים שונים הנוגעים לנכסי העירייה, כגון: הסכמי שכירות, הסכמי רכישה, הסכמי פיתוח של מתחמים, התחייבויות לפיתוח והקמה, הסכמי חכירה, הסכמי הקמת גני ילדים ועוד הכנת חוות דעת למועצת העיר בנוגע לענייני מקרקעין ייעוץ משפטי והכנת חוות דעת לוועדת שיכון מקרקעין ניסוח נוהל מתן רשות שימוש במקלטים, ניסוח תבחינים, ניסוח הסכמי מתן רשות ניסוח הסכמי הקצאה, הכנה לוועדות הקצאה, מתן חוות דעת ובדיקת טפסי הקצאה, בדיקת תיקי קרקע של אגף החינוך ובדיקת טופסי רישום לטאבו ליווי וטיפול בהליכים משפטיים (פינוי וסילוק יד, תביעה לדמי שימוש ראויים וכיו"ב) ניסוח מכרזים, השתתפות בוועדת מכרזים, הכנת חוות דעת ייעוץ שוטף לאגף הנכסים, הגזברות, פיתוח עסקי ועוד בסוגיות המתעוררות בנכסים שונים ובסוגיות עקרוניות ייצוג משפטי וליווי תיקים משפטיים המתנהלים בערכאות משפטיות בדיקת הסכמי תשתית הנחתמים עם יזמים מכוח הסכם הגג של מזרח העיר נכסי עירייה ועסקאות מקרקעין

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==