השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

16 השירות המשפטי מלווה את אגפי העירייה בתהליך כתיבת החוזה לצורך אפיון המחויבות של הספק נותן השירותים, כלפי העירייה. השירות המשפטי נותן התייחסות פרטנית למבנה החוזה ולנוסחו ביחס לסוג ההתקשרות הספציפי, אופי מתן השירותים, הסדרי התשלום, שלבי העבודה, ערבויות נדרשות וכיו"ב. לאחר חתימת החוזים, השירות המשפטי נותן מענה לסוגיות משפטיות שמתעוררות במהלך קיום החוזה, נותן חוות דעת משפטיות ביחס לפרשנות החוזה ואופן קיומו, סוגיותשל הפרות חוזה, הארכת חוזה, עריכת נספחים במקרים המתאימים, עריכתשימועים ואף סיום התקשרויות במקרים בהם הדבר נדרש. הסדר ההתקשרויות של העירייה מול הספקים השונים בחוזים מוסדרים, תורם .)401( בשנה האחרונה השירות המשפטי ערך מספר שיא של חוזים תרומה משמעותית להגנה על האינטרס העירוני ושמירה על זכויות העירייה בהתקשרויות השונות. השנה האחרונה העמידה אתגרים משמעותיים בתחום חוזי ההתקשרות עם הרשות; סוגיות ההתייקרויות בעקבות שנויים ותנודות משמעותיות במשק, השפעות הקורונה, אינפלציה, שינויים במחירי סחורות ושילוח, עלות הדלקים, ביטוח, חומרי גלם ועוד. השירות המשפטי נדרש לעמוד איתן לצורך הגנה על אינטרס העירייה ושמירה על התקציב העירוני תוך המשך ביצוע ההתקשרויות ומתן מענה לצרכי האגפים השונים בעירייה. חוזים עריכת חוזים השירות המשפטי מלווה את כלל אגפי ומחלקות העירייה בהתקשרויות והחוזים שעורכים עם צדדים שלישיים. חוזים. 401 השירות המשפטי ערך 2022 בשנת 2019-2022 חוזים לשנים 50 0 100 150 200 250 300 400 350 146 2020 401 352 2021 2022 124 2019 החוזים שנערכו לפי אגפים ומחלקות העירייה - מקבלי השירות 401 פילוח תרבות ע״שפ חינוך נכסים שירותים חברתיים פיתוח כלכלי תשתיות רכש ואספקה ביטחון ואכיפה מיחשוב מערכות מידע גנים ונוף בניה ציבורית גזברות הנדסה 7% 7% 8% 8% 11% 12% 21% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% מנהל ומשאבי אנוש 7%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==