השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

14 התקשרויות הדורשות מומחיות ויחסי אמון מיוחדים כידוע, הליכי המכרז הינם "דרך המלך" להתקשרויות העירייה. לצד זה, במסגרת הפעילות העירונית נדרש מעת לעת לקיים התקשרויות עם יועצים בעלי מומחיות מיוחדת. . תפקיד 2019 הליך ההתקשרויות עם יועצים עבר שינוי משמעותי בעקבות פרסומו של חוזר מנכ"ל משרד הפנים בנושא, אשר נכנס לתוקף בשנת היועץ המשפטי כחלק מהרכבה של ועדת ההתקשרויות היווה שינוי משמעותי והפך את השירות המשפטי לפעיל ונוכח בהליכי התקשרות אלו, החל מליווי ועד חוות דעת לוועדה בהתייחס למשמעות מומחיות מיוחדת. מאגרים 117 ליווה השירות המשפטי באופן אינטנסיבי את הליך הקמת מאגרי היועצים בתחומים השונים, בתקופה זו הוקמו 2020-2021 בשנים לשימוש אגפי העירייה, אשר אפשרו לבצע התקשרויות בהתאם להוראות הדין. השירות המשפטי מלווה את האגפים השונים בהתאם לצרכים שלהם, בגיבוש ההליך המתאים: הליך מכרזי, הליך בהתאם לנוהל יועצים, הליך אחר בהתאם להוראות הדין, והכל לצורך מתן מענה יעיל, מהיר ואיכותי. המאגרים שהוקמו, לפי אגפי ומחלקות העירייה – מקבלי השירותים 117 פילוח מאגרים 14 , מאגרים הוקמו עבור אגף שפ"ע 18 , מאגרים הוקמו עבור השירות המשפטי 29 , מאגרים הוקמו עבור אגף ההנדסה והתכנון 30 מאגרים הוקמו עבור 6 , מאגרים הוקמו עבור אגף מערכות מידע 11 ,) הוקמו עבור אגף התשתיות (חשמל ומאור, אחזקת דרכים, ניקוז ותיעול מאגרים למחלקת בניה ציבורית, מאגר אחד לחינוך ומאגר אחד לביטוח. 2 , מאגרים הוקמו עבור לשכת מנכ"ל 5 , אגף הגזברות שונות 4% ל״ לשכת מנכ 4% גזברות 5% תשתיות 12% הנדסה ותשתיות 26% ע״ שפ 15% מערכות מידע 9% השירות המשפטי 25% 26% 12% 9% 4% 4% 5% פילוח המאגרים שהוקמו לפי אגפי ומחלקות העירייה - מקבלי השירותים 15% 25%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==