השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

12 מכרזים והליכים מתוך מכרז (קולות קוראים וספקים יחידים) השירות המשפטי נותן מענה מקיף לכמות הולכת וגדלה של הליכים מכרזיים והליכי התקשרות אחרים. במסגרת זו צוות המכרזים מעלות, מכתיבת מסמכי המכרז ועד לחתימת החוזים. במסגרת זו הצוות מלווה סוגיות משפטיות, מציע 360 וההתקשרויות נותן טיפול של פתרונות יצירתיים, עוקב אחר חידושים בתחום ונותן כלים אפקטיביים לצורך קידום עבודת העירייה. .2021 הליכים מכרזים בשנת 128 הליכים מכרזיים, לעומת 154 פורסמו 2022 בשנת .2021 ישיבות בשנת 30 ישיבות ועדת המכרזים, לעומת 36 התקיימו 2022 בהתאמה, בשנת .2020 ביחס להליכים שננקטו בשנת 30%- , וגידול של כ 2021 ביחס לשנת 2022 בשנת 20% הנתונים מלמדים על גידול של 2020 2021 2022 2019 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 107 128 154 74 הליכים מכרזיים 2020 2021 2022 2019 40 35 30 25 20 15 10 5 0 25 30 36 18 ישיבות ועדת מכרזים

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==