השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

11 מכרזים והתקשרויות המחלקה האזרחית מלווה את כלל תהליכי ההתקשרות, מכרזי ספקים, נותני שירותים, מכרזי הפעלה, יועצים ונכסים. כתיבת המכרז, ליווי ההליך התחרותי, מתן חוות דעת מקצועיות, בחינת פטורים כגון 'ספק יחיד' וכיו"ב. המחלקה מלווה ומייעצת לוועדת המכרזים, ועדת השלושה וועדת ההתקשרויות. הליווי המשפטי הינו מקיף וכולל את כל שלבי ההליך התחרותי וההתקשרות, וייצוג העירייה בבתי המשפט, בפניות, הסתייגויות ועתירות מנהליות וכולל ליווי החוזה ופרשנותו. המחלקה מורכבת מצוותים המתמחים בסוגי ההתקשרויות כלהלן: ליווי כלל אגפי העירייה וחברות עירוניות בהליכים מכרזים, מתן חוות דעת בגין סעיפי פטור, וכולל התקשרויות במסגרת צוות מכרזים - החשב הכללי ו/או מרכז השלטון המקומי וליווי ועדות המכרזים וההתקשרויות. ניהול הליכי התקשרות לקבלת שירותים אשר יש בהם מומחיות ו/או יחסי אמון מיוחדים. התקשרויות אלו נעשות צוות התקשרויות יועצים - .08-2016 לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר כתיבת חוזרים להתקשרות בהתאם לדרישת אגפים ביחס לכל צורך, פרויקטים, ספקים, נותני שירותים, התקשרויות בפטור, צוות חוזים - ליווי החוזה ופרשנותו, התנהלות מול נותני השירותים, מענה לפניות, תביעות ויישוב מחלוקות. :2022 עיקרי התוצרים של מחלקת המכרזים בשנת הצעות בהליכים מכרזיים 368 בדיקת הליכים מכרזיים (כולל מכרזים, ספקים יחידים וקולות קוראים) 154 קיום בקשות להכלל במאגרים 118 בדיקת יועצים חדשים למאגרים השונים 112 אישור ישיבות של ועדות מכרזים 36 ליווי הליכי חשכ"ל / משכ"ל / מפעל הפיס 28 בחינת הליכים מתוך מאגר היועצים לקביעת התקשרות 21 ניהול 14% 10% פילוח התקשרויות שביצעה מחלקת מכרזים 2022 לשנת 76% הליכים מכרזיים 10% הליכי התקשרות ממאגר היועצים 14% הליכי חשכ"ל / משכ"ל / מפעל הפיס 76%

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==