השירות המשפטי | דו"ח מסכם לשנת 2022

משפט אזרחי ומנהלי תחום המשפט המנהלי והאזרחי הוא התחום הרחב ביותר החולש על דינים משפטיים רבים. עורכות ועורכי הדין בשירות המשפטי מטפלים בשלל הליכים משפטיים, בין היתר: ייצוג העירייה בהליכים משפטיים; עתירות מנהליות, תובענות כספיות, תובענות ייצוגיות כנגד העירייה. ליטיגציה - עריכת חוזים, כתיבת וליווי הליכים מכרזים, קולות קוראים, ייזום פרויקטים. התקשרויות - ליווי אגף הנכסים, עריכת הסכמי מקרקעין, כתיבת חוות דעת משפטיות. עסקאות מקרקעין ונכסי העירייה - מתן חוות דעת בסוגיות משפטיות. יעוץ משפטי שוטף להנהלת העיר ומועצת העיר - הכנת הצעות החוק בתיאום מול האגפים השונים, טיפול מול משרדי הממשלה וועדות הכנסת. ניסוח חוקי עזר - בסוגיות שונות בתחום המנהלי והאזרחי; התקשרויות, חופש המידע, הגנת הפרטיות ועוד. יעוץ משפטי שוטף לכלל אגפי העירייה ועדת מכרזים, ועדת התקשרויות על סוגיהן, ועדת תרומות, ועדת שילוט, ועדת תמיכות, ועדת שיכון ליווי ועדות הרשות המקומית - מקרקעין, ועדת הקצאות, ועדת פשרות, ועדת הנחות, ועדת שמות לרחובות ומבנים, ועדת היגוי להתקנת מצלמות אבטחה ומעקב ועוד. במקרים בהם הדבר נדרש, המחלקה מפעילה משרדי עורכי דין חיצונים בהתאם לסוגיות המשפטיות השונות, כאשר המחלקה שותפה לניהול התיק והדיונים לצורך התווית הדרך וקביעת העמדה המשפטית. :2022 עיקרי הפעילות בתחום המשפט המנהלי והאזרחי בשנת פילוח מספר הליכים אזרחיים ומנהליים 26% 67% 7% עתירות מנהליות תובענות ייצוגיות תביעות כספיות פילוח נושאי התובענות הייצוגיות – לפי מספר הליכים ולפי סכום ההליכים חניה נגישות גבייה פילוח לפי סכום התובענות סך כספי, תחום חניה, 14,430,535 סך כספי, תחום נגישות, 66,714,000 סך כספי, תחום גבייה, 12,500,000 פילוח לפי מספר ההליכים 50% 25% 25% 10 ליטיגציה אזרחית ומנהלית ללא הליכים פליליים ₪ 30,965,506 תובענות כספיות בסכום כולל של 78 עתירות מנהליות 30 ₪ 93,644,535 תובענות ייצוגיות בסכום כולל של 8

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==