מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 103 6.1.6 מומלץ כי העירייה תערוך את נוהל המצלמות באופן בו יכלול את כל הפרמטרים המפורטים בתורת ההפעלה , וכן יכלול את כל תהליכי העבודה הפנימיים בתפעול המוקד הצופה באמצעות התצפיתנים, ובכלל זאת, סדר פעולות בתחילת משמרת ובסיומה, תפעול אירועים מסוגים שונים, אופן תיעוד אירועים, טיפול בתקלות וכדומה. תגובת מנהל ת המוקד העירוני לסעיף :6.1.6 " מקבלת את המלצת הביקורת והנוהל יערך על פי הנדרש. " 7 התחייבות לשמירת סודיות מאחר והתצפיתנים העובדים במוקד הצופה נחשפים למידע פרטי המוגדר כ"מידע רגיש" אשר חשיפתו שלא לצורך עלולה ליצור פגיעה בפרטיות של רבים, הם נדרשים להתחייב על שמירת הסודיות על כל היבטיה. לצורך כך מוחתם כל עובד במוקד על כתב התחייבות לשמירה על סודיות. לתורת ההפעלה מצורפת דוגמא לכתב התחייבות לשמירה על סודיות (ראה נספח א' - דוגמא לכתב התחייבות .) סעיף 3.2 לנוהל המצלמות העירוני קובע כי: " כל עובד המוקד העירוני נחשב כעובד במוקד צופה ועל כן חותם על מסמך סודיות. (נספח ד') לאחר חתימה, רשאי להוציא צילומים באישור מנהלת המוקד העירוני וה מוקד הצופה. " כלומר, העובדים המועסקים במוקד הצופה חותמים על "התחייבות עובד לשמירת סודיות" (להלן: " כתב התחייבות ") עם תחילת העסקתם . כתב ההתחייבות קובע את ההתחייבויות הבאות:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==