מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 101 סעיף 3 א לתורת ההפעלה של המוקד הצופה קובע כי: 1 . "כל מנהל מוקד יכתוב נוהל המתאר את אופן פעילות המוקדנים (זמנ י הגעה למשמרת, קוד לבוש, איסורים והנחיות מיוחדים). 2 . כל דיווח יירשם במערכת השליטה והבקרה ו/או ביומן המבצעים. 3 . בכל אירוע יש לציין את הפרטים הבאים: שעה, תאריך, הגורם המדווח, הגורם אליו הועברה הפנייה וסטטוס הטיפול. 4 . בכל החלפת משמרת יתבצע נוהל החלפה שיכלול בעיקרו מעבר על אירועים אחרונים, עדכון לגבי הפעילויות השונות, מעבר על תקינות מצלמות וכו'. 5 . כל מוקד יכלול את הנהלים הבאים: א. תיק הפעלת מוקד רואה ; ב. נוהל שת"פ משטרת ישראל נהלי דיווח ועדכון, - עבודה משותפת באירועים, מבצעים משותפים וכו'. ג. נוהל הפעלת סיור משולב/שיטור עירונ י . ד. נוהל דיווח אירוע מדרג הדיווחים והפעלת הכוחות באירועים. ה. נוהל סריקה במצלמות פירוט המצלמות, שטחים - נצפים, משימה של כל מצלמה, הגדרת מצלמות ברזל וכו'." הביקורת קיבלה לידיה 2 מסמכים: ▪ נוהל המצלמות - מסמך שכותרתו "נוהל פנימי בנושא שימוש במצלמות במוקד עירוני ומוקד צופה" (להלן: " נוהל המצלמות )" שעודכן לאחרונה בפברואר .2021 נוהל המצלמות כולל את הפרקים הבאים: כללי, הגדרות, אחריות, תהליך הטיפול בבקשה לקבל מידע, נספחים, סדר פעולות נציג, אחריות מאגר בהתאם לפריסת מצלמות ומורשי צפייה. ▪ נוהל מסירת מידע - מסמך שכותרתו "נו הל עירוני בנושא: חוק חופש המידע - הפקת חומרים דיגיטליים האודיו ווידיאו" מתאריך 23.5.2018 (להלן: " נוהל מסירת מידע "). נוהל מסירת מידע כולל את הפרקים הבאים: כללי, הגדרות, אחריות, תהליך הטיפול בבקשה לקבל מידע , מידע שאין למוסרו או שאין חובה למוסרו , פניות עיתונאי ם הטיפול בפניות הציבור, פרסומי מינהלים ואגפים , ייעוץ משפטי , גביית כספים ורישומם , העמדת מידע לרשות הציבור , מערכת מידע לניהול, טיפול ובקרה בנושא חוק חופש המידע , תקציב הוצאות ונספחים.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==