מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 100 הערות הביקורת 5.3.1 כפי שנמסר לביקורת על ידי מנהלת המוקד העירוני, ישנו תקן לסגן מנהלת המוקד אשר אמור לשמש כמנהל המוקד הצופה אשר אינו מאוייש. 5.3.2 אף שבהתאם ל תפיסת המוקד המשולב נדרשים 2 תצפיתנים בכל משמרת במוקד הצופה במהלך היום ותצפיתן אחד בלילה, כיום יש רק תצפיתן אחד בכל משמרת אשר בנוסף לתפקידו כתצפיתן, מסייע בעבודת מוקד .109 המלצות הביקורת 5.3.3 מומלץ לאייש את תפקיד סגן מנהלת המוק ד אשר אמור לשמש כמנהל המוקד הצופה על מנת לאפשר הפרדה מקצועית בין המוקד העירוני למוקד הצופה תוך מתן דגש על ייחודיות המוקד הצופה והנדרש מעובדיו. 5.3.4 מומלץ כי העירייה תערוך בחינה ארגונית של מספר התקנים הדרוש לתפעול שוטף ומלא של המוקד העירוני הצופה. תגובת מנהלת המוקד העירוני: " מקבלת את המלצת הביקורת לסעיף .5.3.3 בימים אלו אנו מטפלים בגיוס סגן מנהלת מוקד כמנהל המוקד צופה. בנוגע לסעיף 5.3.4 , מספר התקנים יבחן לאחר סיום הכנת תפיסת ההפעלה של המוקד העירוני המשולב." 6 נהלים נוהל הוא מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו, מנוהל תחת שיטה לבקרת שינויים ומתאר, מגדיר או מתעד עקרונות, מדיניות, תפקידים, או פעילויות ותהליכי תכנון, תפעול ובקרה ואשר מתאר תהליך עבודה, שיטה או מבנה ארגוני. נהלי עבודה הינם כלי חשוב שנועד להבטיח התנהלות מיטבית תוך מתן אפשרות לפיקוח וב קרה להנהלת הרשות המקומית. נוהל כולל בדרך כלל מבנה אחיד, מספר נוהל, תאריך עדכון ומספר מהדורה על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר שינויים המבוצעים בו ומועדם.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==