מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 97 להלן טבלה המפרטת את הנוכחים בכל אחת מהועדות: תפקיד בעירייה 9.2.2021 18.5.2021 24.6.2021 29.8.2021 5.10.2021 מנהל מחלקת אבטחת מידע ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ מנהלת המוקד העירוני ומאגר המצלמות במרחב העירוני ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ נציג השירות המשפטי ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ מנהל השיטור העירוני ✓ ✓ ✓ ✓ ס. מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ מנהל אגף ביטחון ואכיפה ✓ ✓ ✓ ס. מנהל אגף ביטחון ואכיפה ✓ ✓ מנהל מחלקת ביטחון מוסדות חינוך ✓ ✓ מנמ"ר העירייה ✓ מנהל התפעול בפארק הלאומי ✓ מנהלת מוס"ח קריית החינוך ע"ש בגין ✓ מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך ומנהלת מאגר מצלמות ✓ קב"ט מוס"ח קריית החינוך ע"ש בגין ✓ הערת הביקורת 5.2.1 מנתוני הטבלה לעיל עולה כי אף שבו ועדה נוכחים שורת גורמים קבועים, חברי הוו עדה לא מונו באמצעות כתבי מינוי עירוניים סדורים, ואף מצוינים במסמכי סיכום הועדות כמשתתפים, ולא כחברי ועדה. המלצת הביקורת 5.2.2 הביקורת ממליצה כי העירייה תסדיר את פעילות ועדת ה היגוי לתחום מערך המצלמות העירוני באופן שיכלול הסדרת כתבי מינוי לחברי הו ועדה, נהלים והנחיות בנוגע לכינוס הוו עדה, אופן קבלת ההחלטות וכדומה. תגובת סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות : " ההמלצה מקובלת ומיושמת . בנוגע לכתב המינוי של כל אחד מהחברים ונוהל פעילות ה ו ועדה, הנושא יטופל ויוסדר מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה ".

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==