מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 95 המלצות הביקורת 5.1.3 הביקורת ממליצה כי העירייה תמנה גורם בכיר אשר יתכלל את עבודת כל הגורמים העירוניים המעורבים בתפעול מצלמות האבטחה בעיר משלב קבלת ההחלטה על הצבת מצלמה, התקנתה, תפעולה, תחזוקתה ועד השימוש בצילומים המבוצעים באמצעותה. 5.1.4 מומלץ כי העירייה תגדיר הנחיות בכל הנוגע לחלוקת העבודה והממשקים בין היחידות העירוניות השונות המעורב ות במערך המצלמות העירוני. תגובת מנהל אגף הביטחון והאכיפה לסעיף :5.1.1 " קיים אחראי לכך והוא סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות אשר מנהל את הצוות מכלל האגפים (ביטחון, ויעוץ משפטי). " התייחסות הביקורת לתגובת מנהל אגף הביטחון והאכיפה : סגן מנהל אגף מערכות מידע, מחשוב וחדשנות לא הוסמך באופן רשמי ובאמצעות כתב מינוי כגורם האמון על ניהול ותכלול מצלמות האבטחה בעיר. עם זאת הביקורת סבורה כי ראוי שסגן מנהל אגף מידע ומחשוב יהיה הגורם אשר עליו תוטל האחריות כאמור, הן בשל העובדה כי אף שאין זה תפקידו הוא מבצע או תו כיום בפועל, והן בשל העובדה כי מהשיחות שערכה הביקורת עם כל הגורמים עולה כי הוא גורם הנחשב בעיני כולם כמקצועי וכמתאים לניהול מערך המצלמות. 5.2 ועדת מצלמות פקודת העיריות [נוסח חדש] מגדירה ועדות חובה וועדות שעל הרשות המקומית להקים. בנוסף לכך, ניתנה לרשות המקומית האפשרות להקים ועדות רשות נוספות. באוקטובר 2018 פרסם אגף בכיר לתכנון ופיתוח ההון האנושי ברשויות המקומיות של משרד הפנים את המהדורה השביעית ל מסמך שכותרתו "המדריך לנבחר ברשויות המקומיות" (להלן: " המדריך לנבחר )" . המדריך לנבחר קובע כי " גם ועדות רשות הן צורך אמיתי ... אף שהחוק אינו מורה להקימן, בכל זאת הן קיימות ופועלות, תחת שם זה או אחר, כמעט בכל הרשויות. הצורך בוועדות הרשות הללו הוא צורך אמיתי. הוועדות הללו מאפשרות לנווט את נושא עיסוקן באמ צעות גוף דמוקרטי - פוליטי המתמחה בתחום מסוים ". בהתאם לכך, מדריך הגנת הפרטיות קובע כי " אם לא מונה ברשות המקומית עובד ייעודי הנושא בתפקיד ממונה הגנת פרטיות, ניתן להטיל את תכלול היבטי הפרטיות הקיימים בפרויקטים של העיר החכמה על ועדת היגוי ייעודית, צוות קבוע של ההנהלה הבכירה, וכדומה ".

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==