מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 94 ▪ אגף קשרי קהילה אמון על מתן שירות לתושבים בהיבטים שונים , באגף 5 מחלקות: מחלקת פניות ציבור, מחלקת איכות השירות, היחידה ליידוע התושב בקהילה, מחלקת רובעים ושכונות ו המוקד העירוני . המוקד העירוני ( )109 הינו יחידת שליטה ובקרה עירונית, המהווה כתובת מרכזית בנושאי שירות ומידע. במסגרת פעילותו של המוקד העירוני, עובדי המוקד צופים במצלמות האבטחה הפזורות ברחבי העיר (להלן: " המוקד הצופה .)" המוקד פעיל 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה . ▪ אגף ביטחון ואכיפה אמון על כל תחומי הביטחון, האכיפה , החירום והסדר הציבורי . פעילותו כוללת תכנון, ארגון והפעלת שירותי הביטחון של העיר ופיקוח עליהם בשגרה ובשעת חירום , כאשר בין היתר אמון על הפעלת מחלקת אבטחת מוסדות החינוך לצורך קיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות חינוך והשיטור העירוני האחראי בין היתר על הביטחון במרחב הציבורי . אגף ביטחון ואכיפה מ הווה גורם מכוון לפעילות המוקד הצופה בכל הנוגע ל מיקוד הצפייה במצלמות באתרים מסוימים ובהתאם להנחיות המשטרה המועברות אליו . ▪ אגף מערכות מידע ומחשוב אמון על מתן שירותי מחשוב לכל אגפי העירייה, מוסדות החינוך ו כן, לכל פריסת יישומי המחשב ברחבי העיר. בכל הנוגע למערך מצלמות האבטחה, אמון אגף מערכות מידע ומחשוב על ההתקנה של המצלמות, התחזוקה שלהן בפועל והתפעול של כל המערכות הטכנולוגיות התומכות בהן, ובכלל זאת, על הבקרה אחר הקבלנים המספקים את המצלמות, מתקינים אותן ומתחזקים אותן. ▪ אגף החינוך אמון על מתן שירות י החינוך ברחבי העיר, ובכלל זאת, מפעיל מערכת מצלמות אבטחה במעגל סגור בבתי ספר ברחבי העיר. הערות הביקורת 5.1.1 בניגוד לעקרונות הקבועים במדריך הגנת הפרטיות, עולה כי בעירייה אין גורם בכיר מוסמך אשר אמון על תכלול הטיפול העיר וני והתיאום בין כל הגורמים העירוניים המעורבים במערך מצלמות האבטחה . 5.1.2 מבדיקת הביקורת עולה כי תהליכי ה עבודה והממשקים בין היחידות השונות אינם מוגדרים בהנחיות/ נהלים פנימיים באופן סדור ומפורט .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==