מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 12 במידה והתברר בבדיקה חוזרת כי הטיפול הנדרש לא בוצע על ידי בעל הנכס, ניתן להגיש כתב אישום. העירייה גם יכולה לבצע את ההריסה/אטימה/תיקון המבנה, לפי העניין, ולדרוש מהבעלים א ת ההוצאות. ניתן לסכם, כי תהליך הטיפול במבנים מסוכנים כולל בפועל ארבעה שלבים מרכזיים: הטיפול במבנים מסוכנים לצורך הפעלת סמכותה בנושא מבנים מסוכנים חוקקה העירייה חוק עזר לרמת גן (מבנים מסוכנים) התש"פ- 2020 (להלן: "חוק העזר משנת 2020 " או "חוק העזר החדש"). לדברי מנהל מחלקת מבנים מסוכנים, לצורך חקיקת חוק העזר החדש נבחנו חוקי עזר ברשויות אחרות. קדם לחוק זה חוק עזר מלפני כ 60- שנה: חוק עזר לרמת גן (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ"ב ,1962 – שבו יש התייחסות לשתי דרגות מסוכנות: " בנין מהווה סכנה " ו" בנין נתון במצב שיש בו משום סכנה תכופה ." חוק העזר משנת 2020 מחלק את המבנים המסוכנים על פי רמת המסוכנות שלהם. מסיווג זה נגזר הטיפול במבנה ורמת הדחיפות בו. המבנים המסוכנים ברמת גן טופלו במחלקת בניה ציבורית שבאגף בינוי ציבורי עד חודש מאי .2020 במסגרת זו הועסקה מהנדסת ממונה על המבנים המסוכנים, וזאת בנוסף לתפקידה כמנהלת פרויקטים של בניה ציבורית. בחודש מאי 2020 התפצלה מחלקת מבנים מסוכנים ממחלקת בניה ציבורית והפכה למחלקה עצמאית באגף בינוי ציבורי, בראשות מנהל שהיה קודם לכן מהנדס במחלקת בניה ציבורית. •על הבעלים לבצע עבודות בתוך התקופה שנקבעה בהודעה. " מהווה סכנה " • ניתן להוציא צו לאטום את הבניין ולצוות על פינוי , הריסה או ביצוע עבודה אחרת להסרת הסכנה . יבוצע רק לאחר שניתנה לבעלים שהות של 21 יום להגיש השגה " סכנה תכופה " • הוצאת צו על פינוי , הריסה או אטימה או עבודה אחרת " סכנה מיידית " איתור איתור המבנים המסוכנים או קבלת הודעה על מבנה מסוכן בדיקה בדיקה בשטח של מהנדס ועריכת חוות דעת בדבר סיווג הסכנה . טיפול במבנה לפי רמת הסכנה בקרה כדי לוודא את הסרת הסכנה וסגירת התיק

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==