מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 93 פירוט הממצאים 5 מבנה ארגוני 5.1 ממשקים בין היחידות השונות מבנה ארגוני הוא מונח כולל לאופן בו מאורגן מערך התפקידים בארגון ולקשרי הגומלין והממשקים ביניהם. הוא מגדיר איך בעלי התפקידים בארגון צריכים לפעול כדי להגשים את ייעודו ומטרותיו. אחד מיסודות הניהול הנכון של שימוש בטכנולוגיה מתקדמת בכלל ושימוש במצלמות אבטחה בפרט , טמון בהפנמ ת שיקולי פרטיות באמצעות גישה מתכללת. בשנת 2020 פרסמה הרשות להגנת הפרטיות של משרד המשפטים מסמך שכותרתו " מדריך הגנת הפרטיות לעיר החכמה " (להלן: " מדריך הגנת הפרטיות )" , אשר מגדיר עקרונות להטמעת טכנולוגיות חדשות בעיר חכמה תוך איזון הפגיעה בזכות לפרטיות תושביה. המדריך להגנת הפרטיות קובע כי ..." יש למנות ברשות המקומית גורם בכיר שיהיה אחראי לקביעת מדיניות כוללת בעניין השימוש במיזמי טכנולוגיות מידע ברשות ויתכלל את הטיפול בהם. בעידן ניתוחי ביג דאטה וטכנולוגיות בינה מלאכותית, סיכוני הפרטיות נובעים לא רק מהמאפיינים של כל פרויקט טכנולוגי בפני עצמו – אלא גם מהשפעות הגומלין בין הטכנולוגיות השונות המופעלות בעיר ומהצלבת המידע הנאסף תוך כדי הפעלתן במקביל. לכן, נדרשת יד מ כוונת ונקודת מבט מערכתית לשם הערכה מדוייקת של הסיכונים לפרטיות והטיפול בהם. " בעירית רמת גן ישנן יחידות שונות המעורבות בתפעול מערך המצלמות העירוני. להלן תרשים המציג את היחידות השונות: מערך המצלמות העירוני אגף קשרי קהילה אגף ביטחון ואכיפה אגף החינוך אגף מערכות מידע ומחשוב

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==