מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 92 4 מפת הדוח הצבת מצלמות מוסדות חינוך הביקורת מבקשת לציין לחיוב את התנהלותו של סגן מנהל אגף מערכות מידע בכל הנוגע לטיפול במערך המצלמות העירוני. כל הגורמים עימם נפגשה הביקורת התייחסו אל סגן מנהל האגף כאל הגורם האמון על ניהול מערך המצלמות על כל היבטיו (לא רק הטכניים) ודיברו בשבחו. הביקורת התרשמה לחיוב גם משיתוף הפעולה המלא והשקוף במהלך הביקורת, מההטמעה המיידית , תוך כדי הביקורת , של שינויים ושיפורים בתהליכי העבודה, בהתאם להמלצות הביקורת ובכלל זאת גם ההקמ ה והמיסוד של ועדת היגוי מצלמות. בעירייה אין גורם בכיר מוסמך אשר אמון על תכלול הטיפול העירוני והתיאום בין כל הגורמים העירוניים המעורבים במערך מצלמות האבטחה. בכל משמרת במוקד העירוני מוקצה תצפיתן אחד אשר צופה על 12 אתרים בלבד אשר נקבעו כנקודות חמות. תהליכי העבודה והממשקים בין היחידות השונות אינם מוגדרים בהנחיות/ נהלים פנימיים באופן סדור ומפורט. הצבתן של 857 מצלמות אבטחה עד ליום 1.2.2021 נעשתה לאחר בחינת התכלית הראויה והמידתית, כך על פי גורמי המקצוע, אולם ללא תיעוד כתוב מראש ושלא באמצעות ועדה עירונית ייעודית . ישנם אתרי מצלמות עירוניים אשר אינם מחוברים לעירייה או למוקד העירוני. לא נעשה רישום ותיעוד של האירועים המדווחים ישירות לביטחון העירוני. מנהלת מאגר המצלמות אינה מודעת למשמעות החוקית ולאחריות החלה עליה. לא קיים מנגנון עירוני מסודר (כדוגמת ועדת היגוי) לבחינה ואישור הצבת מצלמות במוסדות החינוך. ישנם מוסדות חינוך בעיר בהם לא מותקנות מצלמות . במדגם שערכה הביקורת ב 3 - בתי ספר נמצאו ליקויים והחמור בהם – התקנת מערכת מצלמות נפרדת ומקוונת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==