מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 91 2 מטרת והיקף הביקורת בחינת נאותות טיפול העירייה במערך מצלמות האבטחה העירוני, תוך בחינת היבטים הנוגעים להצבה והתקנה של המצלמות ברחבי העיר, תחזוקתן, תפעולן של המצלמות, ניהול מאגר המידע והשימוש בצילומים. הביקורת תבחן את מערך מצלמות האבטחה המוצבות במרחב הציבורי העירוני , וכן מצלמות אבטחה המוצבות במוסדות חינוך. יצויין כי הביקורת לא בחנה את מערך מצלמות האכיפה הפועלות על פי תקנות התעבורה (הפעלת מצלמות בידי רשות מקומית לשם תיעוד שימוש שלא כדין בנתיב תחבורה ציבורית), התשע"ז - 2016 וחוזר המנהל הכללי – 4/2018 "נוהל שימוש במצלמות וידאו לצורך אכיפת עבירות חניה ברשויות המקומיות" 3 מתודולוגיה הביקורת נערכה במהלך החודשים ינואר – 2021 דצמבר :2021 לצורך הביקורת נערכו פגישות , שיחות והתכתבויות עם הגורמים הבאים: ▪ מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות; ▪ סגן מנהל אגף מערכות מידע , מחשוב וחדשנות; ▪ מנהל מחלקת אבטחת מידע; ▪ מנהל אגף ביטחון ואכיפה; ▪ מנהלת אגף קשרי קהילה ושירות ; ▪ מנהלת מוקד עירוני ומוקד צופה ; ▪ מנהלת אגף החינוך ; ▪ מנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך; ▪ עו"ד מהשירות המשפטי בנוסף, קיבלה הביקורת לעיונה, טפסים וקבצים הרלוונטיים לנושא המבוקר. הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים. תגובות מנהל אגף הביטחון והאכיפה ; סגן מנהל אגף מערכות מידע, מחשוב וחדשנות ; מנהלת המוקד העירוני ; השירות המשפטי ומנהלת מחלקת תקשוב באגף החינוך שולבו בסעיפי הדו"ח השונים. הביקורת מודה על שיתוף הפעולה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==