מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן מבקר העירייה לשנת 2021 היבטים בנושא מצלמות אבטחה 90 צילום באמצעות מצלמות מעקב במרחב הציבורי יוצר חשש לפגיעה בזכויות אדם בכלל ובזכות לפרטיות המעוגנת בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, התשנ"ו - 1992 בפרט , כפי שעולה ממסמך שכותרתו "מצלמות מעקב - הדין החל ואופן השימוש" של הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע (להלן: " רמו"ט ") של משרד המשפטים: " עצם הידיעה על הימצאותו של אדם ב מקום נתון ובזמן נתון או עצם חזותו - עשויות לכלול נתונים על צנעת אישותו (כגון עם מי הוא נמצא ובאילו נסיבות) , על מצבו בריאותו (כגון הימצאות במרפאה), על אמונתו הדתית (הימצאות בבית תפילה של עדה מסוימת או לבוש מסוים של המצולם – וכיוצ"ב נתונים העשויים ללמד את אחד מרכיבי הגדרת המונח "מידע" בסעיף 7 לחוק." לפיכך , שימוש במערך מצלמות מחייב קביעת קריטריונים ברורים ומחמירים בדבר עצם הצבת המצלמות, מיקומן, המטרות לשמ ן יכולים הצילומים לשמש, הגורמים המורשים לעשות שימוש בצילומים, משך שמירת הצילומים, זכות העיון במאגר ועוד. ברמ ת גן מוצבות , נכון למועד הביקורת יולי 857 ,2021 מצלמות אבטחה ב 99- אתרים ברחבי העיר , מתוכן 417 מצלמות המוצבות ב 68- אתרים ב רחבי העיר והמקושרות למוקד העירוני ו 440- מצלמות ה מוצבות ב- 31 מוסדות חינוך במערכת סגורה שאינה מחוברת לעירייה. מצלמות האבטחה המוצבות ברחבי העיר מתופעלות על ידי המוקד הצופה אשר ממוקם בתוך המוקד העירוני. להלן תמונה של המוקד הצופה במסגרת המוקד העירוני:

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==