מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 86 21 . סעיפים ,12.6 :12.7 המלצות הביקורת : יש לערוך נהלים המסדירים את נושא גב יית החזרים מבעלי מבנים מסוכנים עבור עבודות שביצעה העירייה לצורך הסרת המפגע במבנה, לרבות חלוקת אחריות בנושא והעברת המידע והנתונים הנדרשים בין היחידות. יש לפעול בהתאם לנהלים אלה ולהקפיד על גביית החזרים מבעלי מבנים מסוכנים בגין עבודות שביצוע העירייה בנכסיהם. תשובת ראש העיר: מקבלים את המלצות הביקורת. 22 . סעיף :13.2 המלצת הביקורת : יש לפעול לאכיפה משפטית של חוק העזר במקרים המתאימים, לצורך הבטחת מילוי חובות בעלי הנכסים להסיר סכנות בתחומי הרשות. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת. 23 . סעיפים ,14.6 :14.7 המלצות הביקורת : יש לתעד באופן נאות את סגירת התיקים בגיליון. יש לקיים דיון לגבי אופן הפעולה בתיקי מבנים מסוכנים הפתוחים זמן ממושך. תשובת ראש העיר : מקבלים המלצות הביקורת והליקוי תוקן. 24 . סעיף :15.2 המלצת הביקורת : לפרסם באופן תקופתי את רשימת המבנים המסוכני ם באתר האינטרנט העירוני או באמצעי אחר לתועלת הציבור. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת והנושא בטיפול.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==