מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 85 14 . סעיף :8.3.2 המלצת הביקורת: גם כאשר מדובר במבנים עירוניים ובמבני ציבור, יש לערוך חוות דעת והו דעה לגבי כל מפגע המעיד על סכנה, לתעדם בתיק המבנה במערכת של המחלקה ולערוך מעקב אחר הטיפול במבנה. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 15 . סעיף :8.4.2 המלצת הביקורת : בכל חוות דעת יש לסווג את הסכנה , לפרט את ההמלצות לתיקון/להסרת המפגע ולקבוע מועד ליישום. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 16 . סעיף :8.5.1 המלצת הביקורת : יש להקפיד על מילוי הוראת חוק העזר, לפיה על חוות הדעת להיערך 24 שעות לאחר הבדיקה. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 17 . סעיף :8.6.2 המלצת הביקורת: בהודעה לבעלי הנכס מומלץ לפרט את האמצעים שיכולה העירייה לנקוט כנגדם, וכן את העובדה שאי מילוי הדרישות לפי חוק העזר מהווה עבירה פלילית. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן . 18 . סעיפים ,9.1.2 :9.1.3 המלצות הביקורת : יש לקבוע בחוות הדעת הנחיות למניעת גישה לסכנה במבנה באופן מיידי. מומלץ לתעד בתיק המבנה המסוכן את הפעולות שבוצע למניעת גישה לסכנה. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצ ו ת הביקורת והליקוי תוקן. 19 . סעיף :10.3 המלצת הביקורת : על מחלקת מבנים מסוכנים לבצע בדיקה חוזרת, כאשר חלף המועד האחרון להסרת הסכנה שצוין ל בעלים, ולתעד בדיקה זו. במידה שנמצא בעת הבדיקה החוזרת של המחלקה, כי הסכנה לא הוסרה, יש לפעול בדרכים חלופיות לצורך הסרת הסכנה. תשובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 20 . סעיף :11.7 המלצת הביקורת : יש לפעול לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים בדבר הנחיות לטיפול במבנים בשיטת הפל -קל. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==