מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 84 7 . סעיף :7.3.2.2 המלצת הביקורת : יש להקפיד על טיפול מיידי בפניות המעידות לכאורה על סכנה ממשית. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת. 8 . סעיף :7.3.5 המלצת הביקורת: יש לחדד את נוהל ההפניה של התלונות מהמוקד העירוני. בין היתר מומלץ, כי פניות בנושא מבנים מסוכנים יועברו מיידית למחלקת מבנים מסוכנים. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת והנושא טופל. 9 . סעיף :7.4.3 המלצת הביקורת : יש לתעד את כל הפניות המגיעות למחלקת מבנים מסוכנים, ואת אופן הטיפול בהן, ולחילופין את עילת אי הטיפול בהן. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת. 10 . סעיף :7.4.4 המלצת הביקורת : לשקול הכנסת מערכת ייעודית לניהול פניות הישירות המתקבלות למחלקה. תשובת ראש העיר : הנושא יבחן על ידי המחלקה. 11 . סעיף :7.4.5 המלצת הביקורת : יש לקבוע זמן תקן לטיפול בפניות המתקבלות ישירות במחלקה, ולבצע מעקב אחר העמידה זמן התקן. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת. 12 . סעיפים ,8.1.2 :8.1.3 המלצו ת הביקורת : יש לקבוע בנוהל את הפניות בעקבותיהן חובה לבקר בנכס לצורך בדיקת סכנה ממשית. יש לתעד כל בדיקה בתיק הנכס. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצ ו ת הביקורת והליקוי תוקן. 13 . סעיף :8.2.2 המלצת הביקורת : יש לקבוע תקן למועד הבדיקה הראשונית לאחר קבלת הפניה בגין מבנה מסו כן. יש להקפיד על ביקור בנכס עד המועד שנקבע. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==