מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 83 טיפול העירייה במבנים מסוכנים הערות ראש העיר 1 . סעיף :5.5 המלצת הביקורת : מומלץ לבחון כי האחריות בתחום מבנים מסוכנים תוטל על מהנדסת העיר, והיא זו שתוכל להאציל מסמכויותיה בצורה ישירה למנהל אגף בינוי ציבורי ולמנהל מחלקת מבנים מסוכנים. תשובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת והליקוי תוקן. 2 . סעיף :5.6 המלצת הביקורת : כתיבת נהלים מפורטים שיסדירו באופן אחיד וברור את תהליכי העבודה הכרוכים בטיפול במבנים מסוכנים, לרבות הממשקים עם יחידות העירייה השונות המטפלות בנושא. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת. 3 . סעיף :6.7 המלצת הביקורת: יש לשקול להטמיע מערכת ממוחשבת ייעודית שתאפשר עדכון שוטף בדבר נתוני הטיפול בכל מבנה, וקבלת תמונת מצב מלאה אודותיו, תוך אפשרות להפקת נתונים ניהוליים, דוחות מובנים, ואף קישור לצפייה במסמכים של כל תיק ותיק. מומלץ שכל הנתונים אודות הטיפול בתיקים יתועד באופן שי אפשר הפקת דוחות בקרה ומעקב. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת. 4 . סעיף :7.2.2 המלצת הביקורת : לגבש תכנית עבודה לפי סדרי עדיפויות שייקבעו, לצורך איתור מבעוד מועד של מבנים העלולים לסכן את הציבור. תשובת ראש העיר : המחלקה תפעל על פי מדיניות הנהלת העיר. 5 . סעיף :7.3.1.2 המלצת הביקורת : מומלץ לעדכן במערכת המוקד את זמני תקן זאת בהתאם לאופי הסכנה המדווחת בפניות הציבור למוקד. תשובת ראש העיר : מקבלים את המלצת הביקורת. 6 . סעיף :7.3.1.3 המלצת הביקורת: יש להגדיר מהו הטיפול הנדרש לצורך סגירת הפניה בזמן התקן – האם מד ובר בזמן עד לבדיקה ראשונית או עד משלוח הודעה / הוצאת צו או עד להסרת המפגע. תשובת ראש העיר: מקבלים את המלצת הביקורת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==