מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 11 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 1 . מבוא 1.1 . כללי סעיף 249 לפקודת העיריות קובע, כי בסמכות העירייה " לעשות בדרך כלל, כל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העיריה , בריאות הציבור והבטחון בו". עוד קובע סעיף זה, כי בסמכות העירייה " לצוות כי יהרסו בניינים, המעכבים או מפריעים אוורור, או שהם בלתי סניטריים או מזיקים מבחינה אחרת לבריאות הציבור, או שהם מסוכנים". לפיכך, על העירייה לשמור על תקינותם של המבנים שבתחומיה, לשם שמירה על בריאות הציבור וביטחונו, ועליה להפעיל ל צורך כך את סמכויותיה החוקיות, כולל ביצוע עבודות להסרת הסכנה. משרד מבקר המדינה קבע בעבר, כי הדין מחייב את גופי השלטון המקומי להפעיל את סמכותם למנוע בנייה של מבנים מסוכנים ושימוש במבנים כאלה, וציטט בהסכמה את דו"ח הביניים של ועדת זילר לפיו: "הדין מכיל... הור אות המעניקות לרשויות הציבוריות כוחות וסמכויות לפעול לקיום הוראות הדין הנוגעות לבנייה בכלל, ובתוך כך גם להבטיח את הבטיחות של המבנים - הן בטרם בנייה, הן במהלכה, והן לאחר סיומה ולאורך חיי המבנה. נכון לקרוא לתוך הסמכה כזו גם חובה להפעיל את הסמכות כדי להשיג את מטרת ההסמכה". רשויות מקומיות רבות התקינו חוקי עזר לעניין מבנים מסוכנים. לפי מרבית חוקי העזר שהתקינו הרשויות, על מהנדס שמונה לכך מטעם הרשות לבדוק מבנים שעלולים לסכן את המחזיקים בהם, את הציבור או את הנכסים הסמוכים להם. אם על פי חוות הדעת של המהנדס יש במבנה משום סכנה כאמור , ראש הרשות (או מי שהוסמך לכך מטעמו) רשאי בהודעה בכתב לדרוש מבעל המבנה לבצע בו עבודות ולנקוט את אמצעי הזהירות המפורטים בחוות דעתו של המהנדס, באופן שנקבע בהודעה ובתוך פרק הזמן שצוין בה. הרשות המקומית הוסמכה גם לבצע את העבודה על חשבון החייב, אם הוא לא ביצע א ותה. ככלל, תהליך הטיפול של רשות מקומית במבנים מסוכנים כולל בין היתר את הפעולות הבאות: איתור או קבלת פניה על מבנה מסוכן והעברת המידע למהנדס יציאה לשטח ובדיקת המבנה ע " י המהנדס ; עריכת חוות דעת לקביעת רמת מסוכנות הוצאת דרישה או הודעה לבעל המבנה על הצורך בטיפול יידוע הציבור , חסימת גישה למבנה המסוכן בהתאם לסוג הסכנה עריכת ביקורות מעקב במבנה על מנת לוודא ביצוע העבודות הנדרשות

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==