מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 71 הרישום בגיליון) וזאת במשך למעלה משנתיים – דהיינו: עברו יותר משנתיים מאז איתור הסכנה בעטיה נפתח התיק, אך התיק טרם נסגר (לפי התעוד בגיליון) . 14.5 . יצוין, כי ייתכן שהתיקים נסגרו אך הדבר לא תועד בגיליון שמנהלת המחלקה – דבר המעיד על תעוד לקוי שאינו מאפשר ניהול ובקרה ראויים אחר הטיפול במבנים מסוכנים. המלצות הביקורת 14.6 . יש לתעד באופן נאות את סגירת התיקים בגיליון. 14.7 . יש לקיים דיון לגבי אופן הפעולה בתיקי מבנים מסוכנים הפתוחים זמן ממושך. 15 . יידוע הציבור על מבנים מסוכנים מבדיקת הביקורת בעירייה אחרת עולה כי יחידת מבנים מסוכנים מעבירה ללשכת דובר העירייה את רשימת המבנים שהוכרזו באותו חודש כמבנים מסוכנים והדובר מפרסם אחת לחודש את הרשימה באתר האינטרנט העירוני . פרסום זה מבטיח שקיפות, ומאפשרת לציבור לשקול את צעדיו לעניין ביצוע עסקאות בנכס ואף לשם שמירה על גופו ורכושו. הערת הביקורת 15.1 . העירייה אינה מפרסמת את רשימת המבנים המסוכנים לציבור הרחב, באתר האינטרנט העירוני או באמצעי אחר, על אף חשיבות מידע זה לציבור. המלצת הביקורת 15.2 . לפרסם באופן תקופתי של רשימת המבנים המסוכנים באתר האינטרנט העירוני או באמצעי אחר, לתועלת הציבור. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "אנו נמצאים כעת בעדכון גיליון האקסל לניהול מצב המבנים המסוכנים בעיר, בפורמט הניתן לפרסום באתר העירוני. לאחר שיושלם הגיליון, יועבר לפרסום באתר העירוני. כאמור , ניהול תיקי מבנים מסוכנים יוטמע במערכת קומפלוט העירונית. כשיושלם תהליך ההטמעה, ניתן יהיה לפתוח את תיק הבניין במערכת ולהתעדכן על מבנים שהופצו בנושא מבנים מסוכנים – זאת בנוסף לרשימת המבנים המסוכנים שתתפרסם באתר ההנדסה."

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==