מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 70 מהטבלה עולה, כי בכמחצית מהתיקים במחלקה מתארך הטיפול למעלה משנתיים. מנהל המחלקה מסר בהתייחסותו מיום 31.10.21 כי: "הודעה בדבר סיום הטיפול נשלחת רק לאחר קבלת אישור המהנדס בדבר ביצוע העבודות. לעתים העבודות מבוצעות מטעם הבעלים ולא מועבר אישור המהנדס. רק לאחר עד כון הנהלים, הופיעה בהודעה דרישה להעברת אישור מהנדס. לבדיקתי, רק בשנת 2021 ...הסתיים הטיפול ב- 17 מבנים." 14.3 . במדגם הביקורת נמצאו 8 תיקים (מתוך 23 ) בהם בוצעו עבודות להסרת הסכנה. הביקורת בדקה את אופן ביצוע העבודות וסגירת התיקים , ומצאה כי לא בכל התיקים תועד אישור כי הסכנה הוסרה, וכי לא תמיד עודכן גיליון מבנים מסוכנים בהתאם . להלן פירוט. רחוב תאריך הודעה מועד שנקבע בהמלצה אסמכתה לעבודה מכתב סיום טיפול סטטוס בגיליון מבנים מסוכנים תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים התייחסות הביקורת בן אליעזר אריה 61 27.12.20 60 יום חשבונית של העירייה לחומרים לתיקון מפברואר 2021 אין פתוח תמיכת הקיר בוצעה ע"י מחלקת מבנים מסוכנים מתוך הת.ב.ר הייעודי. לא נדרש ליידע את העירייה על סיום הטיפול". א. יש לתעד את הטיפול סיום בגיליון. ב. מן הראוי לתעד אישור בתיק כי מהנדס המפגע טופל והסכנה הוסר ה. בנימין 27 30.8.20 60 יום צילומים מתיקון בפברואר 2021 אין "בוצע...לא התקבל אישור מהנדס" לא התקבל אישור מהנדס להסרת הסכנה הדר 18 2.12.20 45 יום אישור מהנדס לסיום פב' 2021 מפב' 21 "נשלח מכתב" לא עודכן בגיליון כי הטיפול הסתיים היוגב 5 29.11.20 כן אישור מהנדס לסיום 3.6.21 מיוני 21 "תוקן, לא התקבל אישור מהנדס" לא התקבל אישור מהנדס להסרת המפגע הנחל 17 18.10.20 15.11.21 צילומים לתיקון מינואר 21 אין "נשלח מכתב לתושבים" " העבודה בוצעה ע"י מחלקת מבנים מסוכנים מתוך הת.ב.ר הייעודי. לא נדרש ליידע את העירייה על סיום הטיפול" מן הראוי כי יידרש אישור מהנדס שהעבודות בוצעו והסכנה הוסרה ארלוזרוב 23-25 30.11.20 5.3.21 קיים אישור על הקמת קיר חדש, אך קיימים עוד ליקויים התקבל מכתב על סיום הטיפול בליקויים בקיר, אך לא לגבי יתר הליקויים. "סיום טיפול: "16.3.21 מהמחלקה נמסר כי הליקוי המסוכן היה קיר תומך שתוקן, והיתר הם ליקויים מינוריים. על אף עדכון בגיליון כי הסתיים הטיפול, בפועל נותרו סכנות (שאינן מהותיות) – שלא טופלו. אנה פרנק 11 20.12.20 1.4.21 לאחר בקשה נמסר לביקורת אישור המהנדס ממרס 21 סיום טיפול: 9.3.21 תקין הערות הביקורת 14.4 . מבדיקת גיליון מבנים מסוכנים שמנהלת ה מחלקה עולה, כי רק 6% מכלל התיקים המטופלים במחלקה נסגרו. כמחצית מכלל תיקי המבנים המסוכנים המנוהלים במחלקה עדיין פתוחים (לפי

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==