מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 69 תגובת מהנדסת העיר: " במקומות בהם אותרו מבנים מסוכנים ....נדרש: הקצאת כוח אדם ייעודי להכנת תיקי עבירה ....אכיפה פילילת כנגד בעלי מבנים שלא פינו ו/או לא תיקנו את הטעון תיקון. הקצאת עו"ד מלווה צמוד למחלקת מבנים מסוכנים שיסייע בערכאות משפטיות , צווים שיפוטיים, אכיפה פלילית ואכיפה אזרחית." סיכום תגובת השירות המשפטי : "נוכח העובדה כי הגשת כתבי אישום הינה אחת האופציות העומדות בפני הרשות אבל אינה האופציה האפקטיבית והמהירה, הרי שיש לעשות בה שימוש במשורה ולהעדיף הליכים אחרים של כניסה בנעלי בעלי הנכסים ותיקון המפגע, תוך תביעת החזר ההוצאות מצד הרשות. בשים לב כי הייעוץ המשפטי מקדים בימים א לה את האופציה למתן קנסות לבעלי נכסים שלא ימלאו את דרישות מחלקת מבנים מסוכנים, על ידי תיקון צו העיריות – נראה כי בדרך זאת יינתן מענה אכיפתי מהיר יותר בדרך של גביית קנסות כמו בדוחות אחרים מחד, וכניסה למו"מ של תיקון המפגע מאידך. " עוד הוסיף השירות המשפטי בתגוב תו כי : "יש לזרז את תיקון פקודת העיריות כך שניתן יהיה להטיל קנסות על מי שנדרש ממנו לתקן את הליקויים ולא עשו כן. " 14 . גמר ביצוע וסגירת התיק כאשר הבעלים מבצעים את העבודות שנדרשו מהם לצורך הסרת הסכנה במבנה, ניתן לסיים את הטיפול העירוני בתיק. לדברי מנהל מחלקת מבנים מסוכנים, לצורך סגירת תיק הוא מבקש מהבעלים אישור מאת מהנדס פרטי שהמבנה תקין והסכנה הוסרה. לאחר קבלת אישור כנדרש, הוא שולח לבעלים מכתב על סיום הטיפול. 14.1 . לפי קובץ האקסל שמנהלת המחלקה, רק ב 9- תיקים מתוך 141 הסתיים הטיפול. ( 6% ). מנהל המחלקה השיב לביקורת, כי בשנת 2021 סגר 17 תיקים. הביקורת בדקה תיקים אלה לפי גיליון האקסל שמנהלת המחלקה, ורק לגבי 5 מתוכם עודכנה בגיליון סגירה בתקופת הביקורת. 14.2 . ל הלן פילוח התיקים בגיליון האקסל של המחלקה המרכז תיקים בטיפול, לפי שנת הוצאת מכתב הדרישה לבעלים לטיפול בסכנה. שנת הוצאת המכתב בדבר מבנה מסוכן מס' תיקים פתוחים משנה זו 2016 2 2017 17 2018 53 2019 0 2020 37 2021 32

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==