מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 68 12.7 . יש לפעול בהתאם לנהלים אלה ולהקפיד על גביית החזרים מבעלי מבנים מסוכנים בגין עבודות שביצעה העירייה בנכסיהם. תגובת מנהל מחלקת גבייה: "במסגרת בחינת נהלי עבודה ועל מנת להעמיק את גביית החובות בנושא שיפוץ בתים והריסת מבנים מסוכנים, אנו בתהליך התקשרות עם משרדי עורכי דין לצורך גביית חובות." 13 . טיפול משפטי הביקורת מציינת כי עיריית תל-אביב- יפו, עושה שימוש בפקודת העיריות וכן בחוק העונשין על מנת להגיש כתבי אישום כנגד המפרים דרישות והוראות לפי חוק עזר (מבנים מסוכנים ). בדו "ח מבנים מסוכנים שהופק מאתר האינטרנט של עיריית תל -אביב- יפו מתאריך 9.2.2022 פורסם, כי למעלה מ 100- תיקי מבנים מסוכנים נמצאים בסטאטוס של "טיפול משפטי". בעיריית ירושלים, נקבע באתר העירייה כי תפקידה של מחלקת מבנים מסוכנים, הינו בין היתר: "הכנת חומר לקראת העמדה לדין של האחראים בשיתוף הלשכה המשפטית, אם הם אינם נוקטים בפעולות להסרת הסכנה כפי שחויבו בצו או בהודעה". מינהל השלטון המקומי במשרד הפנים קבע באוגדן התפקידים , כי תפקידו של מנהל יחידת מבנים מסוכנים הינו : "אכיפת דרישות הרשות לביצוע תיקונים בטיחותיים במבנה מסוכן על ידי נקיטת הליכים משפטיים נגד בעל הנכס, על פי חוק התכנון והבניה ועל פי חוק העזר הרשותי". מ הביקורת עלה, כי בעירייה לא הוגשו כתבי אישום בגין הפרת חוק העזר בנושא מבנים מסוכנים ובעלי נכסים לא נקנס ו בגין הפרת חובתם לפי חוק העזר . הערת הביקורת 13.1 . לא מתקיים טיפול משפטי כנגד בעלי נכסים ולא מוטלים קנסות בגין הפרת חוק העזר בנושא מבנים מסוכנים, לצורך אכיפת חובתם להסיר סכנות מנכסיהם , לצורך הגנה על חיי התושבים ורכושם. לפי נתונים שהביא מנהל מחלקת מבנים מסוכנים בפני השירות המשפטי, קיימים כ- 300 תיקים שהדרישות בהם אינן נאכפות ולפיכך התושבים חשופים לסכנות (ישיבה מיום 13.1.22 .) המלצת הביקורת 13.2 . יש ל פעול לאכיפה משפטית של חוק העזר במקרים המתאימים, לצורך הבטחת מילוי חובות בעלי הנכסים להסיר סכנות בתחומי הרשות.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==