מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 67 תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים לסעיף . :12 3 "ככל שהאחריות לתיקון חלה על העירייה, לא נשלחת לבעלים חוות דעת והודעה בדבר הדרישה לתיקון הליקויים". התייחסות הביקורת לתגובת מנהל המחלקה: מאחר שמדובר במבנים שבחלקם הינם בבעלות פרטית, ושהעירייה ביצעה בהם עבודות (לעתים עבודות הריסה), מן הראוי היה לפעול לפי חו ק העזר, דהיינו לערוך חוות דעת המפרטת את הסכנה וחומרתה ואת מהות העבודות הנדרשות, ולשלוח הודעה לבעלים (ולתעדה בתיק). 12.4 . לבקשת הביקורת מ חשבת אגף בינוי ציבורי (האחראית על מבנים מסוכנים) ל נתונים בדבר החזרים מהבעלים בגין עבודות שביצעה העירייה בנכסיהם לצורך הסרת סכנה במהלך השנים שנבדקו , ענתה החשבת כי יש לפנות למחלקת הגבייה. 12.5 . מנהל מחלקת מבנים מסוכנים מסר כי: "לאחר ביצוע עבודות, מועברים חוות הדעת, חשבון סופי של הקבלן ופרטי בעלי הבניין לאגף הגבייה לצורך גביית עלות העבודות. מחלקת מבנים מסוכנים אינה גובה בעצמה את העלויו ת." מנהל מחלקת הגבייה באגף הכספים מסר כי המקרה היחיד שהועבר לטיפול מחלקת גבייה, הוא הנכס ברחוב הנח"ל 17 . חיוב זה נמצא בטיפול, ונשלח מכתב דרישת תשלום על ידי מחלקת גבייה. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים לסעיף :12.5 "כאמור , הועבר לביקורת תיעוד הבקשה לגביית עלות העבודות בבניין בכתובת הנחל 17 . ביתר המקרים – לעירייה אחריות בגרימת הנזק למבנים ולכן לא נגבתה העלות מבעלי הבניין הפרטי ." התייחסות הביקורת לתגובת מנהל המחלקה: במידגם עלה כי גם בנכס ברחוב נחמיה תמרי ,4 ו בנכס ברחוב החשמונאים 6 , יש לחייב את הבעלים בגין הו צאות העירייה. המלצות הביקורת 12.6 . יש לערוך נהלים המסדירים את נושא גביית החזרים מבעלי מבנים מסוכנים עבור עבודות שביצעה העירייה לצורך הסרת המפגע במבנה , לרבות חלוקת אחריות בנושא והעברת המידע והנתונים הנדרשים בין היחידות .

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==