מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 66 כתובת תאריך הודעה לבעלים המלצה לבעלים מועד הזמנת עבודה הזמנת תיאור עבודה מועד ביצוע לפי חשבון הקבלן סכום חשבון בש"ח הסבר המחלקה לאי דרישת החזר מהבעלים לתיקון פג. לפיכך מחלקת מבנים מסוכנים נערכה לביצוע הקיר ע"י קבלן מטעם העיר ייה ונשכר מהנדס לתכנון הקיר. בסוף בעלי הבניינים התאחדו ושכרו מהנדס וקבלן מטעמם וביצעו את הקיר לבד" עוזיאל 2 אין הודעה אין הודעה 29.11.20 חוות דעת יועץ למבנה חיצוני מסוכן 6.12.20 10,530 התנתקות חלקים מתקרת דירה פרטית. בעלי הדירה מטופלים בשירותי הרווחה. לבקשת אגף הרווחה, הוזמן מהנדס מטעם המחלקה, הכין מפרט לשיקום ופיקח על העבודות. עבודות השיקום בדירה בוצעו ע"י קבלן על חשבון בעלי הדירה בסיוע אגף הרווחה". הערות הביקורת 12.1 . בשנת 2020 תוקצבו הכנסות שמקורן בהחזר מהבעלים בסך 200 אלפי . ₪ בפועל, לא התקבלו כלל הכנסות מהבעלים בשנת .2020 12.2 . לפי נתונים שנמסרו ממחלקת מבנים מסוכנים, בכל המקרים שנבדקו בעניין עבודות עירוניות במבנים פרטיים לא נגבה מהבעלים החזר בגין עלות העבודות שביצעה העיריי ה במבנים הפרטיים שלהם. במקרה אחד ( נחמיה תמרי )4 , ו במקרה נוסף (החשמונאים 6 ) החלה העירייה להוציא לפועל תיקון דחוף, ולהיערכותה היו עלויות שלא נגבו מהבעלים (שביצעו בסוף את העבודה בעצמם). 12.3 . בחלק מהמקרים המתוארים לעיל בוצעו עבודות עירוניות לתיקון מפגעים במבנים של פחות בחלקם הינם בבעלות פרטית, וזאת מבלי שהוצאה לבעלים הודעה מסודרת לפי חוק העזר ומבלי שתועדו הבדיקות שנערכו וחוות הדעת בדבר האחריות למפגע והצורך בביצוע התיקון.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==