מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 63 הערת הביקורת 11.6 . מבקר המדינה ומשרד הפנים הטילו את האחריות לאיתור וטיפול במבני הפל - קל על הרשויות המקומיות. למרות זאת, לא ננקטו אמצעים ממשיים לצורך אכיפת חובות הבדיקה והטיפול במבני פל - קל, לרבות מבני תעשייה ומסחר, וזאת על אף סכנת החיים הכרוכה בנושא זה . המלצת הביקורת 11.7 . יש לפעול לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים בדבר הנחיות לטיפול במבנים שנבנו בשיטת הפלקל. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "ניתן יהיה לפעול בהליכים משפטיים כנגד בעלי המבנים - ככל שיאושר על ידי השירות המשפטי". תגובת הייעוץ המשפט י: "מחלקת המבנים המסוכנים ציינה (כי) לא כל מבנה פל - קל הוא בהכרח מבנה מסוכן. אם המבנה לא מסוכן, לשיטת המהנדס, אז לא ניתן לפעול לפי חוק העזר. ככל שהמהנדס ייקבע כי מדובר במבנה מסוכן כאמור בחוק העזר, אזי יכולה התביעה העירונית לשקול לפעול בהתאם למדיניות שתיקבע לגב י מבנים מסוכנים בכלל ".

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==