מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 62 תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "הרשימה עודכנה. הודעות לבעלי המבנים בדרישה לבצע בדיקות לזיהוי המבנה \ בדיקות מפורטות, הוכנו והועברו להפצה. מרכזיית בזק ברחוב אצ"ל – 6 נתקבלו ביום 20.01.22 תוצאות בדיקת זיהוי ואישור מהנדס השולל מבנה פל- קל. בקשה להסרת המבנה מהרשימה תישלח למנהלת הפל -קל." 11.3 . לפי דיווח מינהל התיכנון למינהלת מתאריך 19.5.19 , בתחומי העיר ישנו מבנה נוסף שטרם טופל בשם "אולמי מודיעין" ברחוב בן גוריון 20 . המבנה לא מצוי ברשימה העדכנית של היחידה שלעיל, דהיינו אינו במעקב. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "אולמי מודיעין –בחודש מרץ 2019 נשלחה למנהלת הפל-קל בקשה להסרת המבנה מהרשימה , היות ונמצאה תעודת גמר של המבנה משנת 1967 (לפני המצאת שיטת הפל- קל). ב- 2019 מנהלת הפל-קל התפזרה ולא הסירה את המבנה מהרשימה . הוכנה בקשה עדכנית להסרת המבנה מהרשימה , בחתימת מהנדסת העיר. הבקשה נשלחה שוב למנהלת ". 11.4 . הביקורת מעירה כי ייתכן שיש מבנים נוספים בעיר העשויים פל - קל, אך אין לעירייה מידע לגביהם. 11.5 . מנהל מחלקת מבנים מסוכנים מסר לביקורת, כי למרות שחוזר מנכ"ל משרד הפנים מכתיב למהנדסי הרשויות המקומיות את אופן הטיפול במבני פל - קל, למעשה המחלקה אינה יכולה לפעול מעבר למשלוח הודעות לבעלים מהסיבות הבאות:  העירייה אינה יכולה לכפות על הבעלים בדיקה לאימות שיטת הפל-קל (אם הוא רק בגדר חשוד כבנוי בשיטה זו) , משום שמדובר בבדיקה פולשנית הדורשת קידוחים בתקרה, ואף לא לבדיקת מצבו של מבנה שהתגלה כי הוא אכן בנוי מ"פל קל".  המחלקה מבצעת בדיקה ויזואלית בלבד , והיא אינה מעידה בהכרח על סכנה במבני פל קל .  גם כאשר מתברר למחלקה כי מדובר במבנה העשוי מפל קל, הרי שאין העירייה יכולה לפעול, משום שמבנה העשוי מפל - קל אינו בהכרח מסוכן. המחלקה מסרה כי "אנו דוחים את הטענה שמבנה הנבנה בשיטת הפל קל הוא בהכרח מבנה מסוכן" .  קיימים ברשימה מבני פל קל שעברו בדיקות אל הרס, כנדרש בהוראות חוזר מנכ"ל 05/2007 ונמצאו במצב תקין.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==