מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 61 סטטוס תאור מבנה כתובת תעוד לפעולות מעקב שנתי פל-קל בניין + מגורים חניון רח' לנדרס 5 לא נכלל במדגם הביקורת. תגובת מנהל המחלקה: המבנה נבדק ונמצא תקין. עבר לנדבך 'מעקב שנתי'". בניין מגורים חניון + רח' לנדרס 3 התקבלה חווד מהנדס בפב' 2021 , התיק הועבר למצב" מעקב שנתי". פל-קל מחוזק- נדרשת בדיקה שנתית מבנה תעשייתי - בית אביב האחים בוג'רנו /7 תובל /7 שלם 3 לא נכלל במדגם הביקורת. תגובת מנהל המחלקה: "המבנה נבדק וחוזק. לאחר אישור המהנדס למצב המבנה – עבר לנדבך 'מעקב שנתי'." פל-קל – נדרשת בדיקה מפורטת מבנה תעשיה קלה הבונים 3 בינואר 2014 נשלחה לבעלים הודעה על מבנה חשוד כפל קל. במכתב עו"ד נכתב כי רק תקרות החניון התגלו כפל-קל ובוצע חיזוק, והיתה 2015 מספטמבר חוו"ד מהנדס. באוקט' 2015 כתב מנהל היחידה כי חוו"ד המהנדס המתבססת על בדיקה ויזואלית אינה מספיקה, ויש צורך בבדיקת מעבדה. בינואר 2017 שוב נשלחה דרישה לבדיקת מצב המבנה. ביוני 2017 התקבל מכתב ממהנדס כי הוא התבקש לבצע בדיקות ותיקונים אך הוועד של הבניין בסופו של דבר לא שכר אותו, והוא מסיר אחריות, "בהתחשב שכל המבנה פעיל ובמיוחד חלק מהרצפה של ק"ק שהמסעדה שוכנת שם". פל-קל. נדרשת בדיקה מפורטת בנין משרדים בן גוריון 32 בבניין נעשה שימוש "בפחי פל קל, אך כחומרי 2002 לפי מכתב מהנדס משנת מילוי בלבד ולא כאלמנט קונסטרוקטיבי". נשלח מכתב לבעלים בנובמבר 2014 שעליהם לבצע בדיקה שנתית. בינואר 2017 עוד מכתב לבעלים כי הבדיקות הויזואליות שסופקו אינן מספיקות, וצריך לעבור בדיקות אל הורסות באופן מיידי. ביוני 2018 מכתב נוסף, ובו נאמר כי אם לא יקבלו בדיקות עד אוק' 2018 "נאלץ לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו". חשוד כפל-קל בית פרטי. שלם 23 מכתב דרישה לביצוע בדיקות מספט' 2014 . בנוב' 2014 מכתב נוסף לפיו "חלק מהמבנה בבעלותכם נבנה בשנת 1997 ...נמצא ברשימת מבנים החשודים כמבני פל קל...לא יאוחר מיום 1.1.15 ". מכתב נוסף מיוני 2018 . מאז יוני 2018 אין פעולה נוספת מעקב שנתי פל-קל משרדים . מבנה קומות בבורסה בצלאל 15 התיק לא נכלל במדגם הביקורת. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: המבנה נבדק ונמצא תקין – עבר לנדבך "מעקב שנתי". חשוד כפל-קל מרכזת טלפון אבא הלל, ביאליק 25 ביולי 2013 התקבלה חוו"ד מהנדס(שאינו מעבדה מוסמכת) לגבי ביאליק 25 כי התקרות אינן מכילות רכיבי פלקל. בא וגוסט 2013 מכתב מהנדס העיר כי הוא מבקש להסיר את הבנין מרשימת הפלקל. בנובמבר 2013 השיב משרד הפנים למהנדס העיר דאז לגבי 3 ה מבנים כי "ברצוני להפנות את תשומת לבך לכך ששלחת טפסים ריקים...אם הנך סמוך ובטוח כי אין רכיבי פלקל במבנים האלה, לכל הפחות עליך להצהיר כי אין רכיבי פלקל במבנים. אבקשך להבהיר איזה בדיקות נעשו במבנים אלה שקבעו כי אין רכיבי פלקל, ובנוסף להפנות את תשומת ליבך עובד ה כי על פי הניסיון שלנו במטה הפלקל, למרות טענות חברת בזק כי אין תקרות פלקל במבנים בבעלותה, בפועל התברר ההיפך. עלי ליידע אותך כי מטה הפלקל ממליץ לבצע בדיקות זיהוי המפורטות בטופס...במידה והבדיקות יבוצעו ותהיה סמוך ובטוח כי אים כלל רכיבי פלקל במבנה, נא שלח טו פס...והוא יוסר על פי בקשתך". ביולי 2018 נשלחה הודעה לבעלים של אצל 6 בלבד (רשות מקרקעי ישראל) כי את הבדיקות יש לבצע במעבדה מוסמכת עד 1.11.18 אחרת "נאלץ לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו" , והודעה נוספת נשלחה לגבי אצל 6 נשלחה בשנה העוקבת, באפריל 2019 , עם דרישה לבצע את הבדיקות עד 1.8.19 מאז אין תיעוד חשוד כפל-קל מרכזת טלפון זבוטינסקי / 55 ביאליק 81 חשוד כפל-קל מרכזת טלפון רח' האצ"ל 6

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==