מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 60 o בקניון דימול, רח' הבונים 3 (מבנה תעשיה) ורח' אבא הלל סילבר ( 4 בניני מגורים) – שחלקם אומתו כבנויים מפלקל - אין תיעוד לביצוע פעולה כלשהי מטעם העירייה או בכלל, מאז הודעה שיצאה לבעלים בשנת 2017 . יצוין, כי לגבי קניון דימול כתב מטה הפלקל למהנדס העיר דאז עוד בשנת 2013 , לפני כ 8- שנים, כי: " ברצוני להדגיש את דחיפות הטיפול במבנה. מדובר במבנה מסחרי שמכיל תקרות פל קל אשר עד כה נערכו בו בדיקות ויזואליות בלבד...(ש)אינן מספיקות לקביעת מצב המבנה. אבקשך לפע ול בדחיפות לבצע בדיקות אל הרס...ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה". o במבנה ברח' בן גוריון 32 (משרדים), ורח' שלם 23 (בית פרטי) – בראשון שבהם נעשה שימוש (לפי מכתב מהנדס) בפחי פלקל, והשני חשוד כפלקל - העירייה הוציאה בשנת 2018 מכתב לבעלים כי הם מחויבים לבצע בדיקות עד למועד שנקבע באותה שנה אחרת תינקוט העירייה בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה. מאז שנת 2018 , דהיינו לפני שנתיים ויותר, אין תיעוד לנקיטת אמצעים כלשהם. o מרכזיות בזק ב 3- נכסים החשודים כבנויים מפלקל – הוצאו מכתבים מ 2018- ו- 2019 עם התרעה כי יש לבצע בדיקות עד אוגוסט 2019 . מאז אין תיעוד לפעולה כלשהי. להלן 12 כתובות הנכסים ברשימת הפל - קל שעודכנה במחלקה, הסטטוס שלהם לפי רשימה זו נכון ליום 3.6.2021 , והשתלשלות העניינים לגבי כל נכס, לפי התיעוד בתיק: סטטוס תאור מבנה כתובת תעוד לפעולות פל-קל: נדרשת בדיקה מפורטת בניין מגורים . ארבעה מבני + מגורים חניות אבא הלל סילבר 35 41 – לפי מכתב המהנדס (כנראה המתכנן) משנת 2002 , במבנה יש "ארגזי פל קל", אך הם "לא נלקחו בחשבון בחישובי הבנין". בשנת 2012 ביקשה עיריית ר"ג להסיר את המבנה על סמך הצהרת המתכנן, אך מטה הפל קל השיב שהצהרת המתכנן אינה מספיקה ויש צורך בבדיקות. מכתב של מנהל יחידת מבנים מסוכנים מנובמבר 2014 דורש מהבעלים לבצע בדיקות עד 2015 אחרת יאלצו לנקוט אמצעים. במאי 2015 התקיימה ישיבה בנוכחות מהנדסת העיר בה הוצגה דרישת בעלי המבנים כי "עקב מעורבות העירייה בבניית המבנים, יבוצעו בדיקות אל הרס במימון העירייה". החלטות שהתקבלו היו לנסות למחוק את המבנה ברשימה על סמך הצהרות המתכננים, ואם לא – תתבצע בדיקת אל הרס במימון העירייה, תוך החתמת הדיירים כי כל תיקונים וטיפולים באחר יותם. לאחר מכן אף ניתנה לעירייה הצעת מחיר של מעבדה מוסמכת, אך לא תועד ביצוע בדיקה. מכתב נוסף הוצא לבעלים בינואר 2017 . מאז אין עדכון נוסף פל-קל: נדרשת בדיקה מפורטת מבנה דימול (תקרת החניון) זבוטינסקי 1 , הלל סילבר יש מכתב ממהנדס כי התקרות אמנם פל-קל, אך "מצבן של התקרות 2012 במאי מבחינה חזותית, לאחר 27 שנים, נראה טוב מאוד". עם זאת, ב 4.6- דיווח כי ישנן עוד הליכי בדיקות בתכנון. באוקטובר 2013 שלחה מנהלת מינהלת הפלקל ב משרד הפנים למהנדס העיר דאז מכתב לפיו "ברצוני להדגיש את דחיפות הטיפול במבנה. מדובר במנה מסחרי שמכיל תקרות פל קל אשר עדכה נערכו בו בדיקות ויזואליות בלבד...(ש)אינן מספיקות לקביעת מצב המבנה. אבקשך לפעול בדחיפות לבצע בדיקות אל הרס...ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה". . ב 7- באוקטובר 2014 שלחו הבעלים לעירייה הודעה לפיו הם ימשיכו בבדיקות. במרס 2015 הודיע מהנדס יועץ שוב כי הוא עורך "בדיקות עומק נוספות" ויעביר את "השלמת חוות הדעת". בינואר 2017 שוב נשלח מכתב לבעלים – כי חייבים לבצע בדיקות אל הורסות. מאז אין עדכון

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==