מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 59 עוד נאמר בהנחיות של ה חוזר הנ"ל כי: ב"מדריך למהנדס הרשות" בנושא " טיפול ברשימת המבנים החשודים כבנויים בשיטת הפל -קל ", שהוציא מינהל התכנון באגף רגולציה לרישוי הבניה במשרד הפנים בינואר 2015 , ניתנו שוב הוראות מפורטות למהנדס הרשות בנושא. במסמך נאמר, כי : מבנים אשר היו חשודים ונבדקו...ולא נתגלו בהם רכיבי פל - קל, יש לשלוח טופס מס' 2 ...מבנים אשר נתגלו בהם רכיבי פלקל...יחליט מה נדס הרשות המקומית...על: o העברת המבנה למעקב שנתי o חיזוק חובה והעברת המבנה למסלול מעקב שנתי... o הריסת/פינוי וסגירת המבנה לאלתר; o חיזוק המבנה באופן שמייתר את שיטת הפל -קל... לאור כל האמור, יש לשלוח מכתבים לבעלים בהתאם, ולאכוף את ביצוע כל הנדרש תוך זמן קצוב ומוגדר , הכל בהתאם לסעיפים הנ"ל ובכפוף להוראות חוזר מנכ"ל...ובהתאם לשלב בו נמצא הטיפול". 11.1 . מחלקת מבנים מסוכנים מנהלת רישום מרוכז של 12 מבנים החשודים כבנויים בשיטת הפל -קל. מהבדיקה עולה, כי: - 4 מבנים מזוהים כמבני פל קל ונדרש ים בדיקה מפורטת וטיפול בהתאם לתוצאות הבדיק ה ולהנחיות חוזר מנכ"ל; - 4 מבנים חשודים כמבני פל קל ונדרשת בדיקת זיהוי לגביהם ; - 4 מבנים הם מבני פל קל שנבדקו וחוזקו, ו מצריכים בדיק ת מעקב שנתית; 11.2 . הביקורת עיינה בתיקים של 9 מהנכסים המנויים ברשימה זו (לא נבדקו במדגם 3 תיקים של מבני פל- קל שחוזקו ומצריכים בדיקת מעקב שנתית). מהבדיקה עולה, כי לגבי 4 כתובות מבנים החשודים כבנויים בשיטת הפל קל, ולגבי 4 כתובות מבנים שאומתו כבנויים בשיטת הפל קל ונמצאים בסטאטוס "נדרשת בדיקה מפורטת", לא בוצעו פעולות במשך שנים . העירייה נהגה לשלוח מכתבים לבעלי הנכסים בהם התריעה כי עליהם לבצע את הבדיקות הנדרשות במועד שננקב במכתבים (ברוב המקרים מועד זה חלף בשנת 2018 או לכל היותר בשנת 2019 ), אחרת ינקטו נגדם כל האמצעים החוקיים העומדים לרשות העירייה. אך בפועל אין תיעוד לביצוע פעולה כלשהי מטעם העירייה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==