מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 58 בחודש יוני 2007 פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים בדבר הנחיות לטיפול במבנים שנבנו בשיטת הפל -קל. בחוזר נקבע במפורש כי " האחריות לאיתור ולטיפול במבנים מסוכנים מונחת לפתחה של הרשות המקומית אשר בתחומה הם נמצאים...ביטוי ממשי יותר לאחריות הרשות המקומית ניתן למצוא בחוק העזר למבנים מסוכנים ...המאפשר לרשות המקומית לאכוף את אחריותה בנושא חשוב זה ." על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים :5/2007

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==