מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 57 11 . מבנים בשיטת הפל -קל שיטת הפל קל הינה שיטת בנייה שעיקרה חלל אוויר הנמצא בין שתי שכבות בטון המחוברות באמצעות רצועות פח גלילי. בחודש מאי 2001 התמוטטה רצפת "אולמי וורסאי" בירושלים, אשר נבנה בשיטה זו, ובחק ירת האירוע נמצא שגופי הפח לא עמדו בלחץ הבטון, ובמשך הזמן החלידו והביאו להתמוטטות רצפת האולם. 23 מאורחי החתונה שנערכה במקום נפלו אל מותם וכ 350- אורחים נוספים נפצעו . בעקבות התמוטטות רצפת אולם ורסאי, הקימה הממשלה ועדת חקירה בראשות כבוד השופט זילר. ועדה זו קבעה, בין היתר, כי שיטת הבנייה פל - קל אינה תקנית וכי מעולם לא קיבלה אישור מכון התקנים. בדו"ח מבקר המדינה בנושא "יישום מסקנות ועדת החקירה הממלכתית בעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים את הציבור (ועדת זילר)", (דוחות הביקורת על השלטון המקומי לשנת 2006 ), נאמר בין היתר כי: " משרד מבקר המדינה העיר לגופי השלטון המקומי כי הדין מחייב אותם להפעיל את סמכותם למנוע בנייה של מבנים מסוכנים ושימוש במבנים כאלה; חוזרי מנכ"ל משרד הפנים מה שנים 1996 ו- 1998 שקבעו כי הבנייה בשיטת ה"פל - קל" מסוכנת, נועדו להבהיר להם את חובתם זו; והאסון שהתרחש באולמי ורסאי בשנת 2001 הדגיש והעמיק אותה והמחיש את הצורך הדחוף לפעול בעניין . בפרק הזמן שלאחר קבלת החלטת הממשלה בדבר אימוץ דוח הביניים, בד בבד עם גופי השלטון המקומי נשאו בנטל גם הגופים ממלכתיים שעליהם הטילה ממשלת ישראל לטפל בבעיית מבני ה"פל - קל". אולם, העובדה שהגופים הממלכתיים השתהו בטיפול בבעיה ושכמחצית ממבני ה"פל - קל" הם מבני ציבור שבדרך כלל נאסף בהם קהל רב, חייבה את גופי השלטון המקומי לפעול בעצמם ביתר מהירות לאיתור, בדיקה ותיקון של מבני ה"פל - קל" שבתחומם ." הסכנה העולה מכל מבנה הבנוי בשיטת הפל -קל עולה גם ממכתב משרד הפנים למהנדס העיר משנת 2013 , בהסתמך על בית המשפט העליון וועדת זיילר, לפיו "כל מבנה הבנוי בשיטת הפל קל הוא בחזקת מבנה מסוכן":

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==