מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 55 רחוב הסכנה שתוארה בחוות הדעת תאריך הודעה המועד שנקבע ליישום ההמלצה תעוד בקרה חוזרת בתיק תגובת מנהל המחלקה נשלח, ובמקומו הוצא מכתב חדש בתאריך 6.1.21 , חודש לאחר חוות הדעת, ללא ביקור חוזר. בסוף אפריל אושרה סגירת התיק על סמך אישור מהנדס. 29.4.21 נתקבל אישור מהנדס על השלמת תיקון הליקויים". לאור קבלת אישור המהנדס להשלמת העבודות, נסגר התיק. שקדיה/ הגפן 0/8 10" מטר מהקיר...נוטים לכיוון המגרש" 16.12.20 1.4.21 ב- 12.4 באפריל ניתנה ארכה עד 8.7.21 , מבלי שדווח כי ביקרו במקום. תגובת המחלקה: "ניתנה ארכה לאחר שיחה טלפונית עם נציגות ועד הבית ולאחר בקשה בכתב מיום ."7.4.21 תרצה 15 "התפוררות עמוד באזור המסחרי... התפוררות תקרה באחת הכניסות" 3/1/2021 11.4.21 "פירוק חלקי בטון וטיח רופפים...ביצוע שיקום" אין "נערכה בדיקה בתאריך 11.4.21 . לא בוצעו עבודות ולכן לא היה תיעוד חדש". הרצל 63 "חלקי בטון מתפוררים לעבר הרחוב וגורמים לסכנת חיים" 14.9.20 1.11.20 "הסרת חלקי הטיח והבטון...שיקום ברזלי המרפסות" אין, למרות שהוגדר כ"סכנת חיים" "הבניין נמצא במרכז העיר. לפחות פעם ביום חולפים על פניו". אבא הילל 132 " חלקי בטון וטיח נושרים מטה ומסכנים את משתמשי הנכס ועוברי האורח . " 8.1.20 "לטפל בליקויים...בהשג חה הנדסית". אין תאריך אין תגובת מנהל המחלקה: " מועד ההודעה מהתקופה שקדמה לעדכון נהלי המחלקה. על פי הנהלים הקודמים, הואיל ולא נקצב תאריך לתיקון, לא נערכה בדיקה חוזרת בתום התקופה." אביגיל 9 " במצבו הנוכחי הקיר עלול להתמוטט לעבר מדרכת הולכי הרגל" 5.3.19 "לתמוך את המדרון...בהשגח ת מהנדס" - אין תאריך אין שד' ירושלים 91 "גדר...מתפוררת ... ונוטה לכיוון המדרכה" 9.11.20 15.2.21 – "פירוק חלקי הגדר" אין תגובת מנהל המחלקה: " בעת הבדיקה הסרתי חלקי אבן רופפים מהגדר יתר חלקי הגדר עדיין מקובעים. היות והגדר בגובה 50-60 ס"מ אינה מהווה סכנה גם במקרה התפוררות ". התייחסות הביקורת: נכון היה לתעד פעולה זו ו"לסגור " את התיק. ארגמן 31 "סכנה להולכי רגל בשטח המדרכה, אשר עלולים להיפגע במקרה של התמוטטות הקיר" 13.10.21 "לפעול באופן מידי לתיקון הקיר" אין תגובת מנהל המחלקה: " יש תיעוד ביקור מתאריך 11.11.21 " התייחסות הביקורת: התיעוד לא נמצא בתיק ואף לא נמסר לביקורת.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==