מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 54 10 . בדיקה חוזרת במבנה לאחר משלוח הודעה לבעלים על הכרזת מבנה כמסוכן לפי חוק העזר, יש צורך בתיקון הליקוי במבנה או בהריסתו/אטימתו על ידי הבעלים. לצורך כך מגדירה ההודעה לבעלי הנכס את המועד הסופי בו עליהם להסיר את הסכנה. לאחר חלוף המועד להסרת הסכנה שנקבע בהודעה, ואם הבעלים לא הודיע עד לאותו מועד על הסרת הסכנה, צריכה מחלקת מבנים מסוכנים לבצע בדיקה חוזרת במבנה, על מנת לבדוק אם הדרישה מולאה או שמא בוצעה הפרה של חוק העזר העירוני והסכנה ממשיכה להתקיים (ואולי אף הוחמרה). לאחר הב דיקה על המחלקה לשקול את המשך הצעדים שיינקטו להסרת הסכנה (פניה לשירות המשפטי לצורך הגשת כתב אישום או ביצוע עבודה עירונית להסרת הסכנה ודרישת החזר מהבעלים). 10.1 . הביקורת בדקה במדגם של 23 כתובות, אם תועדה בהן בקרה חוזרת לגבי הסרת הסכנה על ידי הבעלים, ומה מועד הבקר ה. להלן פירוט: רחוב הסכנה שתוארה בחוות הדעת תאריך הודעה המועד שנקבע ליישום ההמלצה תעוד בקרה חוזרת בתיק תגובת מנהל המחלקה ארלוזורוב 54 " חלקי הטיח והבטון המתפוררים לעבר הרחוב מהווים סכנה ממשית לעוברי האורח" 16.12.19 " לפורר באופן מידי את החלקים הרופפים מכל חזיתות המבנה" לאחר שנה 2.12.20 תגובת מנהל המחלקה: הפניה הראשונה נעשתה לפני מאי 2020 , דהיינו לפני הפיכת מחלקת מבנים מסוכנים למחלקה עצמאית. הבקרה החוזרת בוצעה לאחר "פניה חדשה שנפתחה בנושא – בטיפול פעיל ". אבא הלל 27 "האריחים החלו להתנתק ולנשור מטה לעבר מעבר הולכי רגל" 15.7.20 "להסיר באופן מיידי את כל האריחים מחזיתות הבניין" אין אין "קיר נוטה לקרוס" 1.2.21 עד - 5.3.21 "הריסת קיר הגדר הנטוי" אין תיעוד בתיק תגובת המחלקה: "מצ"ב תמונה שצולמה בבדיקה חוזרת בתאריך 7.3.21 ". התייחסות הביקורת: הביקורת תעיר, כי בדיקה כזו לא עודכנה לא בתיק המפגע ולא בגיליון התיקים המחלקתי, ונמסרה רק לבקשת הביקורת . עוזיאל 66 " נפילת חלקי בטון וטיח מגובה רב מסכנים את העוברים ושבים" 2.6.19 "לפורר את כל החלקים הרופפים באופן מיידי" אין תגובת המחלקה: "מועד ההודעה מהתקופה שקדמה לעדכון נהלי המחלקה. על פי הנהלים הקודמים, הואיל ולא נקצב תאריך לתיקון, לא נערכה בדיקה חוזרת בתום התקופה." קריניצי 85 " חלקים של חיפוי מתנתקים ונושרים מטה לעבר מעבר הולכי הרגל" 9.1.20 "לתקן את כל הליקויים באופן מיידי" אין שד' ירושלים 45 "התפוררות חלקי בלוקים בתחתית המרפסות" 2.12.20 תיקון ליקויים עד 24.1.21 אין. לפי מנהל המחלקה המכתב לא תגובת המחלקה: במכתב השני "נקצב מועד לתיקון עד תאריך 6.4.21 . בתאריך

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==