מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 53 במרבית המקרים שנבדקו במדגם ( 21 מקרים נוספים) לא נכללה המלצה לגידור וחסימת גישה - גם לא במקרים בהם אובחנה סכנה מיידית. כמו כן, אין תיעוד בתיקים אלה להודעה שהוצאה לפיקוח העירוני לצורך ביצוע הגידור והשילוט (אם הוצאה). לדוגמה: כתובת תיאור הסכ נה בחוות הדעת המלצה למניעת גישה/ תיעוד בתיק למניעת גישה ארלוזרוב 54 "חלקי הטיח והבטון המתפוררים לעבר הרחוב מהווים סכנה ממשית... הנכם נדרשים לפורר באופן מידי..." אין אבא הילל 27 "האריחים החלו להתנתק ולנשור מטה...נפילת עצמים מגובה רב מסוכנת מאוד ומהווה סכנה ממשית...עליכם להסיר באופן מיידי את כל האריחים..." אין. יצוין כי בפניית התושב צוין כי "ביצעו חסימה של השביל העירוני עם האבנים" (שנפלו מהקיר) קריניצי 85 "חלקים של חיפוי מתנתקים ונושרים מטה לעבר מעבר הולכי הרגל. נפילת עצמים מגובה רב מסכנת את העוברים ושב ים ואת משמשי הנכס. הנכם מתבקשים לתקן את הליקויים באופן מיידי" אין הרצל 63 "חלקי בטון המתפוררים לעבר הרחוב גורמים לסכנת חיים לעוברי אורח בשטח המדרכה" אין ממחלקת מבנים מסוכנים נמסר כי "כשנדרש, פעולת חסימה מתבצעת על ידי השיטור העירוני בהנחית מחלקת מבנים מסוכנים. אנחנו לא רואים סיבה להכניס זאת לחוות דעת הנדסית." הערת הביקורת במרבית המקרים שנבדקו לא נרשמו בחוות הדעת ההנדסיות או בהודעות לבעלים הנחיות למניעת גישה לסכנה, ואף אין בתיקי המבנים המסוכנים תעוד לביצוע פעולות עירוניות למניעת גישה לסכנה (באמצעות גידור ושילוט) ולמעקב אחריהן (שכן לעתים גם לאחר גידור על ידי השיטור העירוני, מ תבצעים שינויים, למשל הסרת הגידור על ידי אזרחים וכו'). לאור זאת, הציבור עלול להיות חשוף במשך חודשים רבים, לסכנת פגיעה בחיים וברכוש, וזאת עד למועד הסרת הסכנה. המלצות הביקורת יש לקבוע בחוות הדעת הנחיות (לבעלים ו/או לפיקוח העירוני) למניעת גישה לסכנה במבנה ב אופן מיידי. מומלץ לתעד בתיק המבנה המסוכן את הפעולות שבוצעו למניעת גישה לסכנה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==