מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 51 ארלוזרוב 54 הערת הביקורת נוסח ההודעות של העירייה אינו מיידע את בעלי המבנים המסוכנים כי אי מילוי הדרישה מהווה עבירה פלילית , ולא מפרט בדבר מהות האמצעים שיכולה העירייה לנקוט נגדם, לרבות הגשת כתב אישום. בכך נפגעת יכולת ההרתעה של העירייה ותמרוצם של הבעלים למלא את חובתם לפעול להסרת הסכנה מהמבנה . ממחלקת מבנים מסוכנים נמסר כי: " נוסח הודעות הדרישה לביצוע העבודות המופץ לבעלי הבניינים נבדק ואושר על ידי המחלקה המשפטית." מהשירות המשפטי נמסר כי מקובלת ההמלצה שבמכתב הדרישה לבעלים בגין מבנים מסוכנים תתווסף אזהרה כי אי מילוי הדרישה מהווה עבירה פלילית היכולה לגרור כתב אישום כנגד הבעלים. המלצת הביקורת בהודעה לבעלי הנכס מומלץ לפרט את האמצעים שיכולה העירייה לנקוט כנגדם, וכן את הע ובדה שאי מילוי הדרישות לפי חוק העזר מהווה עבירה פלילית. תגובת השירות המשפטי: " הוצע ע"י היועץ המשפטי הנוסח המקובל עלינו: תשומת לבכם מופנית להוראות חוק העזר לרמת גן (מבנים מסוכנים) התש"פ 2020 – , על הדרישות המפורטות בהן. לציין כי אי מילוי אחר מלוא הדרישות בהודעה זו יכול להוביל לפתיחת הליכים משפטיים על ידי העירייה לרבות הגשת כתב אישום פלילי ". תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "הודעת הדרישה לביצוע עבודות תנוסח באופן תקיף יותר , לרבות יידוע הבעלים כי אי מילוי הדרישות מהווה עבירה פלילית והאמצעים שהעירייה יכולה לנקוט כנגדם". 8.7 . חוו"ד בעניין הריסת מבנה ברחוב ביאליק 33 במהלך הביקורת הוצא צו ע"י מהנדסת העיר להריסה מיידית של בניין מגורים, ברח' ביאליק 33 בעיר. עקב כך, בניין נהרס באופן מבוקר בתאריך 18/8/21 , לאחר שחזיתו המזרחית (לכיוון

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==