מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 50 מנהל מחלקת מבנים מסוכנים מסר כי: "מחלקת מבנים מסוכנים הינה מחלקה הכוללת מנהל מחלקה ומזכירה (משותפת עם מחלקת בניה ציבורית). מלבד הפעילות בנושא מבנים מסוכנים, בתחום תפקידי פיקוח על עבודות הפארק הלאומי, שיפוץ מחלקות במבני עירייה, מתן סיוע למחלקת בניה ציבורית (השלמת פרויקטים של מבני ציבור אותם ניהלת י טרם המעבר למחלקת מבנים מסוכנים) ועוד. ריבוי התפקידים בשילוב מחסור בכוח אדם לא מאפשר תמיד עריכת חוות דעת בתוך 24 שעות ממועד הביקור (במקרי חירום חוות דעת מתבצעת מיידית). בנוסף, ב 3- מהפניות המתוארות, הבדיקה הראשונית התקיימה ביום חמישי בעוד חוות הדעת נערכה ב יום ראשון... יצוין כי החל מחודש נובמבר 2020 אושרה העסקת מהנדס חיצוני, המתגבר את המחלקה." המלצת הביקורת יש להקפיד על מילוי הוראת חוק העזר, לפיה על חוות הדעת להיערך 24 שעות לאחר הבדיקה. 8.6 . נוסח ההודעה לבעלי הנכס הפרת חוק העזר מהווה עבירה, בגינה ניתן להגיש כתב אישום כנגד בעלי הנכס. לפי סעיף 12 לחוק העזר, "נעברה עבירה לפי חוק זה, יראו כאחראי או כחייב כל אחד מבעלי הבניין או מהאחראים על ביצוע העבודה, יחד או לחוד...העירייה רשאית להטיל את החבות או האחריות על כל אחד מהם. .".. כמו כן, העירייה רשאית לטפל בסכנה ולחייב את בעלי הכנס. חלק מההודעות של העירייה נוסחו באופן שאינו מתריע כלל בפני הבעלים על האמצעים שיכולה לנקוט העירייה כנגדם. במקרים אחרים, נוסחו ההודעות של העירייה באופן המתריע על אפשרות האכיפה כנגד הבעלים באופן כללי בלבד ("העירייה תוכל לנקוט בכל האמצעים"), ללא פירוט בדבר הליכים פליליים וכד'. להלן דו גמאות: אבא הילל 27

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==