מבקר העירייה | דו"ח שנתי 2021 בצירוף הערות ראש העיר

עיריית רמת - גן דוח מבקר העירייה לשנת 2021 טיפול העירייה במבנים מסוכנים 49 תגובת מנהל מחלקת מב נים מסוכנים: "למעט 2 דוגמאות (אליהן הועברה התייחסות פרטנית), כל ההערות המתייחסות לתקופה שקדמה לחודש מאי 2020 (מועד הקמת המחלקה ועדכון הנהלים) ואינן רלוונטיות למצב כיום. הודעות הנשלחות כיום כוללות תמיד את סיווג הסכנה, זמן לטיפול והנחיות לטיפול . הנ"ל מפורט בנוסח הודעה קבוע שאושר ע"י השירות המשפטי." התייחסות הביקורת לתגובת מנהל המחלקה: ב- 2 דוגמאות מתוך 10 מדובר על הודעות שנוסחו לאחר מאי .2020 הביקורת מדגישה כי אי סיווג הסכנה באופן נאות ואי מתן הוראות מתאימות בנושא לפני מאי 2020 , לא רק מעידים על בעיה שהתקיימה בניהול הנושא בחלק מהתקופה המבוקרת (כשנה בלבד לפני תחילת הביקורת), אלא גם פוגעת ביכולת הנוכחית של מחלקת מבנים מסוכנים לנהל את הסיכונים שאותרו עד מאי 2020 לפ י דרגתם, לבקר את אופן הטיפול בהם, ואף לאכוף על הבעלים את התיקון הנדרש. המלצת הביקורת בכל חוות דעת יש לסווג את הסכנה (ולחילופין לקבוע כי המבנה אינו מהווה סכנה), לפרט את ההמלצות לתיקון/להסרת המפגע ולקבוע מועד ליישום ההמלצה. תגובת מנהל מחלקת מבנים מסוכנים: "הה מלצה מיושמת. " 8.5 . אי מתן חוו"ד תוך 24 שעות מהבדיקה לפי חוק העזר הישן והחדש, על המהנדס שערך את הבדיקה להגיש דין וחשבון לראש העירייה " תוך 24 שעות לאחר עריכת הבדיקה ". הביקורת בדקה במדגם תיקים האם היתה הקפדה על הנחיה זו, ונמצא כי ב - 9 המקרים מתוך 23 תיקים שנבדקו לעניין זה ( - )39% היא הופרה. להלן פירוט: רחוב מספר בית בדיקה ראשונית תאריך חוו"ד בן אליעזר אריה 61 24.12.20 27.12.20 בנימין 27 27.8.20 30.8.20 הדר 18 25.11.20 2.12.20 היוגב 5 25.11.20 29.11.20 הנחל 17 15.9.20, 29.9.20 15.10.20 ז'בוטינסקי 153 22.11.20 25.11.20. עוזיאל 66 30.5.19 2.6.19 קריניצי 85 אין תעוד למועד הבדיקה 9.1.20 שד' ירושלים 45 30.11.20 2.12.20

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==